SENSE: Sarajevo ’92 – ’95 Teror u 12 slika

6. April 2022.
Interaktivni narativ Sarajevo 1992-1995: Teror u 12 slika, u produkciji SENSE Centra za tranzicijsku pravdu, pokazuje kako je na suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) rekonstruisana 44-mesečna kampanja artiljerijskog i snajperskog terora nad glavnim gradom BiH. Kampanja je planirana i vođena sa ciljem da se civilno stanovništvo Sarajeva drži u stanju permanentnog i ekstremnog straha od smrti.
Evstafiev-un-peacekeepers-sarajevo-w
Sarajevski aerodrom 1993. Foto: I, Evstafiev, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Izvor: sarajevo.sensecentar.org

Narativ se zasniva na iskazima preživelih žrtava granatiranja i snajperskih napada, lekara i bolničara koji su ukazivali pomoć stradalima, istražitelja i balističara koji su vršili uviđaje na mestima zločina, sarajevskih vatrogasaca, pripadnika Zaštitnih snaga UN, ratnih izvestača svetskih medija, i drugih svedoka na brojnim “Sarajevskim suđenjima” pred MKSJ koji su govorili o efekte dugotrajnog teroriziranja civilnog stanovništva. Arhiva SENSE uključuje više od hiljadu izveštaja sa tih suđenja.

U narativu Sarajevo 1992-1995: Teror u 12 slika korišćeni su isključivo dokumentarni snimci prikazani na sudjenjima pred MKSJ kao dokazni materijal.

SENSE Centar za tranzicionu pravdu je sledbenik Agencije SENSE, jedine medijske organizacije koja je kontinuirano pratila sva suđenja pred MKSJ. Agencija je 2017. transformisana u Centar za tranzicionu pravdu, sa ciljem da dokumentuje, sačuva i učini vidljivim i trajno dostupnim najvažnije činjenice o događajima u bivšoj Jugoslaviji tokom ratova Devedesetih, rekonstruisane i utvrđene van razumne sumnje na suđenjima u Haškom tribunalu.
Iskazi bezbrojnih svedoka koje je na tim suđenjima snimila i sačuvala Agencija SENSE su ljudske priče koje nadilaze etničke barijere i mogu poslužiti kao osnova za edukaciju javnosti o posledicama ratova na ljudima i zajednicama. Žrtve, bez obzira na njihovo etničko poreklo, bile su i ostaju zajednički imenitelj tih ratova a njihove su sudbine temelj osnivanja i rada MKSJ.

Temelj SENSE Centra za tranziconu pravdu su dostignuća Agencije SENSE, stručnost u praćenju rada međunarodnih sudova, obimna arhiva sudskih postupaka i jedinstvena institucionalna memorija o delovanju MKSJ. Na tim temeljima SENSE Centar razvija svoje aktivnosti promocije i podupiranja principa tranzicione pravde, nudi pogled na ratove s istorijskim odmakom, potiče proces suočavanja s prošlošću, odgovornosti za učinjeno, individualizaciju krivice, i promoviše procese neophodne za prevazilaženje posledica rata.

Video arhiva SENSE Centra pruža gotovo neiscrpne mogućnosti ne samo za inovativnu audiovizualnu produkciju, prezentacije i izložbe, već i za međunarodne i regionalne konferencije, javne debate, radionice i seminare, čiji je cilj jačanje regionalne saradnje na nadilaženju posledica ratova iz 1990-ih.

SENSE Centar okuplja jedinstvenu grupu stručnjaka. Novinari, sudije, tužioci, advokati, naučni istraživači i druge zainteresovane osobe sa značajnim iskustvom u oblasti međunarodnog krivičnog prava, doprinose multidimenzionalnom i multidisciplinarnom pristupu suočavanju s izazovima međunarodne pravde.

Click