Propusti u sprovođenju strategije bezbednosti saobraćaja

9. July 2020.
U periodu od 24. do 27. juna 2020, u Kongresnom centru Cepter, u Vrnjačkoj Banji, uspešno je održana 15. Konferencija Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici (BSLZ 2020).
2 (2)

Posebna pažnja je posvećena analizi rezultata sprovođenja Strategije bezbednosti saobraćaja 2015-2020, i rezultata Decenije akcija bezbednosti saobraćaja. U tom smislu, učesnici Konferencije su doneli niz zaključaka, sa kojima žele da upoznaju nosioce vlasti, stručnu i najširu javnost:

Vlada Srbije je 2015. godine usvojila savremenu i, na nauci zasnovanu, Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja 2015-2020. kao i Akcioni plan bezbednosti saobraćaja

 • U ovim dokumentima je dobro sagledano postojeće stanje i najvažniji problemi bezbednosti saobraćaja,
 • Definisani su kvantifikovani ciljevi u pogledu unapređenja stavova, indikatora bezbednosti saobraćaja (posebno unapređenja ponašanja na putevima), smanjivanja broja nastradalih, a posebno smanjivanja broja nastradale dece u saobraćaju i smanjivanja ukupnih društveno-ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda,
 • Definisani su ciljevi po godinama, kao i ciljevi na kraju perioda (2020),
 • Definisana je obaveza redovnog praćenja realizacije strategije i stručno ocenjivanje dostizanja ciljeva strategije,
 • Predviđena je obaveza redovnog informisanja političke, stručne i najšire javnosti o rezultatima koji su postignuti itd.

 

Srbija nije dostigla nijedan zacrtani cilj iz nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja 2015-2020:

 • Nije ostvareno planirano povećanje upotrebe sigurnosnih pojaseva,
 • Posebno su loši rezultati kod upotrebe sigurnosnih pojaseva na zadnjim sedištima,
 • Nije ostvareno planirano smanjenje prekoračenja brzine na našim putevima,
 • Nije dostignut planirani procenat upotrebe dečijih sedišta,
 • Umesto povećanja, smanjena je upotreba kaciga kod motociklista,
 • Nije ostvareno planirano smanjenje vožnje pod uticajem alkohola,
 • Nije ostvarena redovna primena alata unapređenja bezbednosti putne infrastrukture,
 • Posebno su loši i neprihvatljivi rezultati u pogledu stradanja dece u saobraćaju (umesto proklamovanog smanjenja stradanja dece i eliminisanja smrtnog stradanja dece, došlo je do povećanja broja poginule i povređene dece u saobraćaju).

U periodu od 2015 do 2019. godine bilo je znatno više ljudi je nastradalo u saobraćajnim nezgodama, nego što je to bilo predviđeno strategijom bezbednosti saobraćaja, i to bilo je:

 • 288 više poginulih lica,
 • 925 više teško povređenih lica i
 • oko 15.000 više lakše povređenih lica, u odnosu na strategijom definisane ciljeve!
 • Ovo povećanje broja nastradalih, prema evropskom modelu za izračunavanje ukupnih ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda, koštalo je naše društvo oko 1,6 miliardi evra više nego što je bilo određeno kao prelazni cilj u strategiji bezbednosti saobraćaja.

Ovako loši rezultati su posledica nerada i slabe koordinacije i saradnje najvažnijih subjekata BS. Strategija bezbednosti saobraćaja je definisala da su “Najvažniji subjekti bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji: Vlada, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosioci izvršne vlasti i kao organi odgovorni za stanje bezbednosti saobraćaja u državi“. Sa druge strane, za uspostavljanje koordinacije najodgovornije je nacionalno Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja koje nije radilo u prethodnom periodu. U najvećem delu opština i gradova, lokalna tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja nisu bila uspešna u svom radu. Da bi se u narednom periodu smanjile štetne posledice, učesnici konferencije pozivaju Vladu Republike Srbije i najvažnije subjekte bezbednosti saobraćaja da utvrde stepen dostizanja ciljeva iz Strategije, uzroke loših rezultata, analiziraju sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana, utvrde odgovornost za neostvarene ciljeve i sa rezultatima ove analize upoznaju najširu javnost.

Da bi se promenio ovako negativan trend, neophodno je:

 • Da Vlada Srbije dosledno sprovodi, odnosno da organizuju i prati sprovođenje mera i aktivnosti predviđenih Strategijom bezbednosti saobraćaja,
 • Da se aktivira Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja i da preuzme odlučujuću ulogu, ali i odgovornost za stanje bezbednosti saobraćaja u Srbiji,
 • Da nosioci vlasti na lokalnom nivou organizuju i prate sprovođenje mera i aktivnosti iz svoje nadležnosti,
 • Da sve jedinice lokalne samouprave pripreme, usvoje i sprovode lokalne strategije i akcione planove bezbednosti saobraćaja koji će biti zasnovani na podacima, stručnim analizama i mogućnostima,
 • Da Vlada formira stručnu radnu grupu za praćenje sprovođenja strategije bezbednosti saobraćaja i informisanje javnosti o rezultatima, uz stručno i nepristrasno praćenje dostizanja ciljeva strategije,
 • Da se o stanju bezbednosti saobraćaja i sprovođenju strategije bezbednosti saobraćaja redovno informišu Vlada Srbije, Narodna skupština, stručna i najšira javnost.
 • Kadrovski jačati jedinica lokalne samouprave – u svakoj opštini/gradu bi trebalo da ima makar jedan zaposleni čiji osnovni posao organizacija i sprovođenje mera bezbednosti saobraćaja,
 • Vršiti stalno stručno usavršavanje zaposlenih u opštinama i gradovima, kroz redovne obuke u vidu seminara, konferencija i drugih stručnih skupova posvećenih bezbednosti saobraćaja,
 • U svim opštinama i gradovima dosledno i odgovorno, namenski koristiti sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje,
 • Da državna revizorska institucija (DRI) nadzire korišćenje namenskih sredstava i o tome informiše javnost, odnosno pokreće mere protiv onih koji nenamenski koriste ovaj novac,
 • Da se na svim nivoima i u svim oblastima promoviše savremeni koncept odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja, sa naglaskom na vanpravnu odgovornost kreatora sistema,
 • Nastaviti redovno snimanje i analizu stavova o rizicima u saobraćaju, izloženosti saobraćaju, indikatora bezbednosti saobraćaja i drugih obeležja bezbednosti saobraćaja, kako bi se stvarali uslovi da bezbednost saobraćaja bude zasnovana na podacima i na nauci.

Prof. dr Krsto Lipovac

Click