Program „Nova pismenost“ podržava 750 škola da ojačaju svoje digitalne kapacitete

28. December 2020.
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV), Fondacija Propulsion i Inicijativa „Digitalna Srbija“ potpisali su danas Sporazum o saradnji u oblasti digitalizacije obrazovanja u Srbiji, a u okviru dela šireg programa „Nova pismenost“ koji se realizuje u saradnji sa  Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).
Online potpisivanje Sporazuma

Pored niza drugih aktivnosti u oblasti medijske i digitalne pismenosti, Program će kroz saradnju ova tri partnera tokom 2021. pružiti podršku školama u osnaživanju njihove digitalne zrelosti, sprovođenju obuka nastavnika za razvoj digitalnih kompetencija i unapređenju primene digitalnih tehnologija u procesu nastave i učenja.

Planirane aktivnosti će se nasloniti na prethodno sprovedeni proces samovrednovanja kroz koji je već prošlo 750 škola iz cele Srbije. Procenu svojih digitalnih kapaciteta škole su uradile uz pomoć platforme Selfi koji se već koristi u 57 zemalja. Selfi omogućava uvid u prednosti, nedostatke i prilike za napredovanje pojedinačne škole u primeni tehnologije — od opreme kojom škola raspolaže, preko načina upotrebe tehnologije u nastavi i učenju, do samih digitalnih kompetencija učenika.

 Prilikom potpisivanja sporazuma, Branislav Ranđelović, v.d. direktora ZVKOa naglasio je da će sve tri organizacije nastaviti da doprinose digitalnoj transformaciji sistema obrazovanja, posebno u procesu primene Selfi instrumenta kroz koji škole mogu da sagledaju svoje digitalne kapacitete, dobiju izveštaj i da, na osnovu podataka dobijenih u okviru njega, definišu digitalni segment svojih Razvojnih planova i preduzmu dalje korake ka njihovoj realizaciji.

Ranđelović je istakao da se Zavod poslednje dve godine intenzivno bavi nizom aktivnosti koje se odnose na osiguranje kvaliteta tokom primene obrazovnih tehnologija u nastavi, kao i digitalizacijom obrazovnog procesa uopšte sa posebnim focusom na digitalnoj zrelosti naših škola.

„Aktivnosti programa „Nova pismenost“ u kojima učestvujemo biće od velike pomoći Zavodu jer će se kroz njih kreirati niz resursa koji će podržati škole na putu njihovog digitalnog razvoja, pomoći im da prate učenička postignuća pomoću digitalne tehnologije i slično. Sistem obrazovanja je najsloženiji socijalni sistem koji primena digitalne tehnologije čini još složenijim, pa su primena instrumenata poput Selfija, koji predstavlja naučno zasnovan putokaz za škole na putu digitalne transformacije, kao i izgradnja ekosistema oko njega, dragoceni,“ zaključio je Ranđelović.

Prema rečima Darka Sokovića, partnera u organizaciji Propulsion i direktora programa „Nova pismenost“, novo doba zahteva potpuno nove pristupe i veštine. On naglašava da digitalna pismenost više nije pitanje IT-ja i novih tehnologija, već je reč o presudnoj niti koja prožima svaki biznis, sve državne institucije, ceo sistem obrazovanja, medije i čini ih spremnim za budućnost koja je već tu, a škole su osnova ovakve filozofije budućnosti. Uključene strane razumeju da su uslovi u kojima svaka škola obrazovno-vaspitnu ulogu sprovodi različiti, pa je i na različitom nivou njihova digitalna zrelost, sa specifičnim potrebama za unapređenjem, naveo je Soković.

„Zato smo ponosni na partnerstvo sa Zavodom, Inicijativom „Digitalna Srbija“ i USAID-om kroz koje ćemo podržati škole da na najbolji mogući način same razviju svoje planove za unapređenje, a ne da nametnemo jedinstveni recept za sve. Ako svaka škola u sistemu napravi bar jedan mali korak napred, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama, ukupni digitalni kapacitet obrazovnog sistema će značajno porasti, a to će se odraziti na napredak čitavog društva,“ istakao je Soković.

Potpisnik sporazuma ispred Inicijative „Digitalna Srbija“ bio je Nebojša Đurđević, direktor ove neprofitne organizacije koja okuplja više od 30 kompanija oko strateškog cilja razvoja globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Govoreći o planovima za dalje unapređenje upotrebe tehnologije u obrazovnom procesu u našoj zemlji, Đurđević je istakao važnost uključivanja svih aktera koji imaju direktan uticaj na život škole — učenika, nastavnika, direktora, roditelja, pa i šire lokalne zajednice — što ovaj program i radi.

„Imamo puno poverenje da će škole uključene u program umeti da na najbolji mogući način upotrebe podršku koju će program ponuditi. Mi ćemo u procesu digitalne transformacije obrazovanja podržati svaku školu da se aktivno uključi u unapređenje svog lokalnog okruženja, a samim tim i čitavog sistema. Inicijativa „Digitalna Srbija“ će i dalje osluškivati glas učenika, nastavnika i direktora i aktivno tražiti prilike da privreda podrži njihov rast u digitalnom dobu,“ zaključio je Đurđević.

Click