Profesionalna autobiografija i moć

20. December 2022.
Tragovi: Časopis za srpske i hrvatske teme, Vol. 5 No. 2, 2022.
Tragovi7_Korica_Prijedlozi

Autor: Todor Kuljić; Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

U prilogu autor pokazuje da moć utiče i na profesionalno samoviđenje. Profesionalne autobiografije su obrasci društvene integracije. Pojedinac je zapleten u društveno prihvatljivi obrazac profesionalne autobiografije svoga doba. Ovu prinudu autor pokazuje na primeru jednog segmenta vlastite profesionalne autobiografije. Pokazana je razlika između autentične i korektne prošlosti, granice profesionalnog samoviđenja, produktivne epistemološke razapetosti vlastitog razvoja i moć antifašizma u profesionalnoj karijeri. Skrenuta je pažnja na važnost samosumnje i samorefleksije i na lični otpor moći koja nameće korektnu prošlost.

Preuzmite kompletan tekst.

Click