Povećajte svest i sluh za osobe sa invaliditetom

5. April 2021.
Danas smo razgovarali sa gospođom Mirjanom Pujicić, predsednicom “Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom” i članom projektnog tima za izradu mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.
Naslovna

Hvala Vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Na samom početku ako možete da nam se predstavite kako bi Vas građani Bora bolje upoznali.

Zovem se Mirjana Pujicić i predsednica sam Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom ,i sama sam osoba sa invaliditetom i bolujem od cerebralne ataksije i Niman Pikeove bolesti tipa c.

Možete li nam reći nešto više o Vašem udruženju? Čime se bavite, koji su Vaši ciljevi i šta želite da postignete?

Naše udruženje je humanitarno-socijalna, nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija dobrovoljno udruženih osoba sa invaliditetom (različitih vrsta invalidnosti)  koje je osnovano 2010.god. na inicijativu aktivista iz redova osoba sa invaliditetom.

Delovanje našeg centra je bazirano na posvećenosti i poštovanju ljudskih prava, inovativnosti, partnerstvu, toleranciji i profesionalizmu. Kroz Centar promovišemo filozofiju samostalnog života, socijalni pristup invalidnosti i zagovaramo prava osoba sa invaliditetom da aktivno učestvuju u kreiranju i sprovođenju politike u oblasti invalidnosti.

Zadate ciljeve ostvaruju svi članovi Centra u skladu sa svojim mogućnostima. Želimo da delujući kao resursni centar u kreiranju invalidske politike utičemo na podizanju svesti o pravima osoba sa invaliditetom, i osnaživanju istih u procesima donošenja odluka na nivou grada Bora.

Takođe, učestvujemo u daljem razvijanju Servisa personalnih asistenata (SPA) u okviru programa i politike CSŽ OSI  Srbije, kao i sa organizacijama na nivou Borskog i Zaječarskog okruga.

Pročitajte intervju sa gospođom Draganom Dragićević “Potrebno je uključiti osobe sa invaliditetom u process donošenja odluka

Možete li nam reći više o Vašim projektima i akcijama koje sprovodite i koje ste sprovodili?

Na inicijativu Centra, a preko člana opštinskog veća za rad i socijalnu politiku, urađene su rekonstrukcije prilaza po standardima pristupačnosti na više objekata od javnog značaja u periodu 2011. do 2013.god.

Tokom 2012.god. putem javnih radova smo organizovali Servis personalne asistencije za 7 osoba sa invaliditetom  iz Bora i Kladova. 2013.i 2014. god. u okviru javnih radova NSZ rađeni su projekti „Kroz informacije do realizacije“ i „ Pokreni se, pripremi se“.

Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja R. Srbije, realizovali smo projekat „Za humanijim život“, u okviru kojeg je sprovedena akreditovana obuka za personalne asistente koju su realizovali treneri iz CSŽ OSI Srbije. Sertifikate o završenoj obuci je steklo 12 lica.

Tokom 2016., 2018.,2019.god. u okviru javnih radova NSZ realizovali smo projekat „Infocentar za osobe sa invaliditetom“. Tokom javnih radova bilo je zaposleno po 3 lica sa invaliditetom.

Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

Osnovni problemi su što nemamo pristup  javnim, obrazovnim i zdravstvenim institucijama u gradu. Takođe i veći deo trgovinskih i ugostiteljskih objekata nisu pristupačni za osobe sa invaliditetom. Genaralno, celokupna saobraćajna i urbanistička infrastruktura je kreirana tako da neomogućava pravo na slobodno kretanje osobama sa invaliditetom (podigniti ivičnjaci, nedostatak trotoara, parkirana vozila, nedostatak rampi, nepristupačna autobuska stajališta itd.). I svakodnevno se srusrećemo sa blagom diskriminacijom od ostalih učesnika u saobraćaju.

Pročitajte intervju sa gospodinom Bojanom ŠuputomGradskom veću je neophodan zastupnik osoba sa invaliditetom

Kako bi ste ocenili pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora? Da li postoji mogućnost za poboljšanje?

Najbolji odgovor su dali građani Bora koji su preko online ankete pristučnost javnim, komunalnim, zdravstvenim i obrazovnim institucijama u gradu ocenili najmanjom ocenom, što dosta govori. Mogućnost za pobljšanje postoji, samo je pitanje koliko su donosioci odluka spremni da se uključe u saobraćajno i urbanističko uređenje grada po merama osoba sa invaliditetom.

Pročitajte intervju sa gospodinom Milošem MilenkovićemOsobe sa invaliditetom nedovoljno uključene u društveni i socijalni život

Kako bi ste ocenili saobraćajnu kulturu i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora? Da li ste zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema Vama, starijim  licima, decom itd?

Svakako nismo zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema nama. Puno je bahatih i nekulturnih vozača. Saobraćajna kultura je na jako niskom nivou i generalno nema dovoljno svesti o bezbednom učešću u saobraćaju.

Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada Bora?

Apsolutno da!

Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora i da će aplikacija doprineti njihovom rešavanju?

Iskreno,verujemo.

Za kraj ovog intervjua Vaša poruka građanima Bora.

Povećajte svest i sluh za osobe sa invaliditetom.    

Intervju vodila Gordana Miletić Svirčev.


Više o upotrebi novih tehnologija u strateškom upravljanju urbanom mobilnošću pročitajte na narednom linku.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Click