Počela realizacija projekta “Staze urbane mobilnosti za grad Bor”

28. April 2021.
Cilj projekta je unapredjenje bezbednosti saobraćaja, zivotne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na decu, starija lica, osobe sa invaliditetom i bicikliste na teritoriji grada Bora kroz kreiranje inovativne internet platforme sa crowd-sourcing komponentom “mobilitybor.com”.
1

Mobilna i web aplikacija “Mobility Bor” sa crowd-sourcing  komponentom omogućiće pregled, unos i izmene podataka od strane građana sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elemente saobraćajne i urbanističke infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrednosti samih elemenata (visoko podignuti ivičnjaci, ne postojanje mesta za parkiranje, formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, biciklističkih staza/traka itd.).

Iz udruženja kažu da grad Bor nije podržao ovaj projekat i da su donosioci odluka nezaiterasovani za saobraćajno i urbanističko uređenje grada.

Cilj nam je da “Javnim zagovarenjem”  kroz ovaj projekat izradimo smernice za “Plan održive urbane mobilnosti za grad Bor” i da utičemo na promene “Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritorji grada Bora”.

Snagom argumenta zasnovanih na analizama i istraživanjima koja ćemo sprovesti uticaćemo na donosioce odluka da grad Bor dobije biciklističke staze/trake, zone 30, zone usporenog saobraćaja i da se unapredi javni prevoz u gradu.

Pozivamo sve građane Bora da se uključe u projekat i popune anketu o “Stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za slabije učesnike u saobraćaju sa ocenom stanja bezbednosti na teritorji grada Bora”. Anketa je anonimna i rezultati ankete će se koristiti prilikom izrade mobilne i web aplikacije.

U sklopu projekta na zahtev stanovnika naselja C-16 u Boru pokrenuta je peticija u kojoj se zahteva od GU Bor i Upravljača puta na teritoriji grada Bora da deo ulice “Crnovrških Brigada” od broja 2. do broja 8.  bude “Zona  30” i da se postavi znak opasnosti „Deca na putu (I-15)”, koji označava nailazak na deo puta na kome se često kreću deca (blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.). Takođe, ovom peticijom građani zahtevaju da se u blizini igrališta postave i “Prepreke za usporavanje saobraćaja (ležeći policajci)” koji su nekad bili postavljeni.

Peticiju je potisalo 110 građana ovog naselja i peticija je predata: gradonačelniku Bora, gospodinu Aleksandru Milikiću, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambane poslove, Odeljenju za inspekcijske poslove, Savetu za bezbednost saobraćaja u GU Bor i J.K.P. za stambene usluge – upravljač puta na teritoriji grada Bora.


Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ (javnozagovaranje.bos.rs), koji realizuje Beogradske otvorene škole (bos.rs) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) (usaid.gov/serbia).

Click