Osobe sa invaliditetom nedovoljno uključene u društveni i socijalni život

29. March 2021.
Danas smo razgovarali sa gospodinom Milošem Milenkovićem, predsednikom udruženja "Obolelih od multiple skleroze - Bor" i članom projektnog tima za izradu mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.
1 (4)

Više o mobilnoj i web aplikaciji za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora možete pročitati na narednom linku.

  1. Hvala Vam sto ste izdvojili vreme za ovaj interviju. Na samom početku, ako možete da nam se predstavite kako bi Vas građani Bora bolje upoznali.

Udruženje obolelih od multiple skleroze je deo društva MS Srbije. Postojimo od 2007.god. Udruženje se nalazi u ulici Penzionerska br.2 u Boru. Radimo na aktiviranju što većeg broja građana u pružanju neophodnih vidova pomoći obolelim licima. Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženje obavlja sledeće aktivnosti: učestvuje u akcijama koje organizuju radne i  druge organizacije od interesa za članovedaje svoje predstavnike u stručnim telima zainteresovanih organa, itd.

  1. Možete li nam reći nešto više o Vašem udruženju? Čime se bavite, koji su Vaši ciljevi i šta želite da postignete?

Udruženje obolelih od multiple skleroze je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja cljeva  u oblasti  zaštite obolelih od multiple skleroze.

Ciljevi Udruženja su da podstiče i koordnira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka. Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje se brine za zdravstvenu, profesionalnu  i društvenu rehabilitaciju obolelih. Našim radom želimo postići veće učešće i angažovanje obolelih članova u lokalnoj zajednici.

  1. Možete li nam reći više o Vašim projektima i akcijama koje sprovodite i koje ste sprovodili?

Do sada smo sproveli nekoliko projekata, kao što su: „Osnaženi da sami delujemo” i “Uz našu pomoć, kroz kreativni rad, do boljeg života“. Osim projekata imali smo likovnu radionicu u prirodipsiho-socijalno savetovalište sa kliničkim psihologom Marijom Šutulović. Na tim savetovalištima radimo na pružanju pomoći članovima kojima je potrebna psihološka podrška.

Pored toga više puta nedeljno sprovodimo kreativne radionice u našim prostorijama. Tu se osim kreativnog rada koji obuhvata više različitih tehnika pravljenja suvenira obogaćuje i socijalni život obolelih, kao i motoričke sposobnosti.

  1. Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

Svakodnevni problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom su mnogobrojni. To su fizičke barijerenedostupan prilaz mnogim ustanovamamanjak mesta za parkiranje, a postojeća mesta su u većini slučajeva zauzeta od strane nekulturnih i bahatih vozača. Nedostatak zvučnog obaveštenja na semaforima kao i u gradskom prevozu, što onemogućava da naši slepi i slabovidi sugrađani učestvuju u saobraćaju. Takođe i nedovoljna uključenost u društveni i socijalni život.

  1. Kako bi ste ocenili pristušačnost saobracajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora? Da li postoji mogućnost za poboljšanje?

Poslednjih godina se krenulo sa realizacijom radova na infrastrukturi koji omogućavaju nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom. Tu spadaju taktilna staza i spušteni ivičnjaci u ulici Moše Pijade, koji nisu u potpunosti završeni, jer je urađena samo jedna strana ulice. Dosta toga treba uraditi, ali bi bilo neophodno konsultovati osobe sa invaliditetom i uključiti ih u proces donošenja odluka vezanih za radove koji se tiču pristupačnosti.

Mogućnosti za poboljšanje i te kako postoje, samo je potrebna volja donosioca odluka!

Pročitajte intervju sa gospođom Draganom Dragićević “Potrebno je uključiti osobe sa invaliditetom u process donošenja odluka”  

  1. Kako bi ste oceniji saobraćajnu kulturu i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora? Da li ste zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema Vama, starijim licima, decom itd.?

Saobraćajna kultura i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada su na jako niskom novouNajveći problem  predstavljaju parkirana vozila na trotoarima kojima se kreću pešaci, korisnici invalidskih kolica ,stariji sugrađani, deca na putu do škole, kao i majke koje guraju kolica sa decom. Svi oni moraju da se kreću kolovozom što je vrlo opasno i nebezbedno. Problema ima i prilikom prelaska ulice na pešačkim prelazima gde nema semafora, jer nesavesni vozači ne žele da stanu i propuste pešake, kao i nedostatak trotoara u pojedin gradskim naseljima.

Više o problemima osoba sa invaliditetom u saobraćaju pročitajte na narednom linku.

  1. Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenjaodluka na teritoriji grada Bora?

Apsurd je što nismo uključeni! Odluke koje se tiču naših prava  i rešavanja naših  problema ne mogu biti donete bez aktivnog uključenja osoba sa invaliditetom.

  1. Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora? I da li će aplikacija doprineti njihovom rešavanju?

Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom je veliki korak u poboljšanju vidljivosti, a samim tim će i doprineti  rešavanju problema.

  1. Za kraj ovog intervijua Vaša poruka građanima Bora.

Obratite pažnju na nas i mi postojimo!

Više o upotrebi novih tehnologija u strateškom upravljanju ubranom mobilnošću pročitajte na narednom linku.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Click