Od Treblinke do Tel Aviva: Od nacionalna katastrofe do nacionalnog preporoda u senci istorije i tekuće krize

3. December 2023.
U sredu 6. decembra u 11h u Narodnoj biblioteci Srbije održaće se predavanje dr Lorensa Vajnbauma pod nazivom Od Treblinke do Tel Aviva: Od nacionalna katastrofe do nacionalnog preporoda u senci istorije i tekuće krize.
Pozivnica skup 2023
Pozivnica

Izvor: Saopštenje za javnost

Ovo predavanje će se održati u okviru međunarodnog naučnog skupa „Logor na Sajmištu 1941-1944.“ u Beogradu, od 4-6. decembar 2023.

Dr Lorens Vajnbaum je osnivač i glavni urednik The Israel Journal of Foreign Affairs, glavne publikacije Izraelskog saveta za spoljne odnose koji deluje pod okriljem Svetskog jevrejskog kongresa. Autor je više knjiga o Holokausta u Poljskoj

Predavanje će biti na engleskom jeziku bez prevoda na srpski.

Ceo program pogledajte u nastavku:

 

Memorijalni centar „Staro sajmište“

PROGRAM

Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Logor na Sajmištu 1941-1944.“
Beograd, 4-6. decembar 2023.
Narodna biblioteka Srbije

Dan I, 4. decembar (ponedeljak) Sajmište: žrtve, svedoci, počinioci
9.00-9.30 – Registracija učesnika

9.30-10.00 – Pozdravne reči u ime Narodne biblioteke Srbije, Ministarstva kulture, Ministarstva spoljnih poslova, Jevrejske opštine Beograd, Memorijalnog centra “Staro sajmište”

10.00-11.20 – Prva sesija – moderator prof.dr Milan Ristović
1. Dr Lorens Vajnbaum
“Dogovorene priče“: Opasnosti od “korisne istorije“ i Holokaust
2. Dr Radosav Tucović
Logor Sajmište (1941-1944): Mesto i uloga u okviru nacističkog okupacionog sistema
3. Prof. dr Valter Manošek „
SS-potporučnik Herbert Andorfer, komandant logora na Sajmištu
Diskusija

11.20-11.40 – Pauza za kafu u atrijumu Narodne biblioteke

11.40-13.00 – Druga sesija – moderator dr Milan Koljanin
1. Prof. dr Dragoljub Acković
Romi u Logoru Sajmište 1941. godine
2. Bojan Zorić
Svedočanstva jevrejskih zatvorenika o logorima u Topovskim šupama i na Starom sajmištu
3. Aleksandar Bursać
Logor Sajmište u građi i delatnosti Arhiva Vojvodine
Diskusija

13.00-14.00 – Pauza za ručak

14.00-15.20 – Treća sesija – moderator dr Radosav Tucović
1. Dr Mihael Stoke
Jugoslovenski zatvorenici iz logora Sajmište u Norveškoj
2. Prof. dr Gordana Ilić Marković
Kraljevačka ”Srpska hala” u Viner Nojštatu (Wiener Neustadt) – zaboravljeno ratno stratište Drugog svetskog rata
3. Dr Milan Koljanin
Logori na beogradskom Ušću 1941–1944.
Diskusija

Dan II, 5. decembar (utorak) Sajmište: Iskustvo zatočenja

10.00-11.20 – Četvrta sesija – moderator prof. dr Gordana Ilić Marković
1. Dr Krinka Vidaković Petrov
Prihvatni logor Zemun u memoarima Dragomira S. Stevanovića
2. Dejana Ocić
Logorska iskušenja Žarka Vidovića
3. Dr Katarina V. Melić
Mikroistorija i istorijska biografija: Aleksandar Bril
Diskusija

11.20-11.40 – Pauza za kafu

11.40-13.00 – Peta sesija – moderator dr Katarina V. Melić
1. Isak Asijel, Vrhovni rabin Jevrejske zajednice u Srbiji
Prištinski rabin Josef Levi
2. Dr Nenad Antonijević
Srbi i Jevreji sa Kosova i Metohije u nemačkom koncentracionom logoru na Starom Sajmištu
3. Dr Dragan Cvetković
Prihvatni logor Zemun – geostatistička analiza pretrpljenih gubitaka
Diskusija

13.00-14.00 – Pauza za ručak

14.00-15.20 – Šesta sesija – moderator Dejana Ocić
1. Mr Slobodan Mandić
Holokaust u Beogradu: skrajnuti džepovi saznanja
2. Biljana Albahari
Tragom jedne “zabranjene” knjige i jedne “javne” fotografije – slučaj Demajo
3. Dr Jan Krasni
Staro Sajmište-konstrukcija mesta sećanja u diskusijama korisnika interneta“
Diskusija

Okrugli sto: Sajmište: Iskustvo zatočenja

Moderator: Asja Drača Muntean

Učesnici: dr Milan Koljanin, dr Radosav Tucović i Bojan Zorić

Dan III, 6. decembar (sreda), Narodna biblioteka Srbije

11.00
Predavanje dr Lorensa Vajnbauma
Od Treblinke do Tel Aviva: Od nacionalne katastrofe do nacionalnog preporoda u senci istorije i tekuće krize

13.30
Obilazak prostora logora na Sajmištu i poseta Memorijalnom centru „Staro sajmište“

15.00
Koktel u prostorijama Memorijalnog centra „Staro sajmište“

Click