Obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja predstavljanjem platforme Femicid memorijal

16. May 2024.
Autonomni ženski centar vas poziva da 17.5.2024. godine u 11 časova u Medija centru prisustvujete predstavljanju platforme Femicid memorijal.
Nasilje nad ženama
Foto: Milena Đorđević / Novinarke protiv nasilja/NPN

Izvor: Saopštenje

Femicid memorijal je nastao s ciljem da se ne zaborave žene i devojčice koje su ubijene u Srbiji u porodično-partnerskom ili kontekstu seksualnog nasilja, kao i da se ne zaborave propusti institucija koje nisu zaštitile njihove živote kada su prijavile nasilje.

U prvoj fazi postavljanja Femicid memorijala, zainteresovanoj javnosti je data na korišćenje javno dostupna tabela slučajeva ubistava žena i devojčica u Srbiji u periodu od 2011. do 2023. godine, koja je dostupna kao podstranica sajtu Autonomnog ženskog centra. Tabela sadrži 12 osnovnih anonimizovanih podataka, kojima se štite lični podaci ubijenih žena i devojčica, a koji su individualizovani u onoj meri da možemo da se sećamo svake od njih pojedinačno.

Kao izvori koriščeni su podaci o femicidu koje Autonomni ženski centar redovno prikuplja i objavljuje, kao i podaci iz presuda o femicidu koje je Autonomnom ženskom centru ustupio Centar za istraživačko novinarstvo. Na taj način su dopunjeni podaci o slučajevima ubistava žena i devojčica koja nisu ranije bila objavljena u medijima, a učinioci su osuđeni za krivično delo ubistva ili teškog ubistva. Takođe su dodati slučajevi ubistava devojčica koji ranije nisu bili uvršteni u podatke o femicidu u Srbiji.

Baza podataka će se dopunjavati i menjati kako Autonomnom ženskom centru budu bile dostupne nove informacije i podaci. Tabelu je moguće pretraživati po svakoj od 12 kategorija, i dostupna je za preuzimanje svima koji su zainteresovani da prate fenomen nasilja prema ženama i ubistava žena.

U drugoj fazi postavljanja Femicid memorijala, zainteresovanoj javnosti će biti dostupni svi materijali vezani za istorijat proglašenja 18. maja kao nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja, kao i obeležavanja istog. Takođe će biti dostupna istraživanja i izveštaji Autonomnog ženskog centra o femicidu, javno objavljeni Izveštaji i preporuke Zaštitnika građana u kojima su bili utvrđeni propusti predstavnika institucija, kao i sve inicijative Autonomnog ženskog centra usmerene na utvrđivanje odgovornosti predstavnika institucija u slučajevima ubistava žena i devojčica u Srbiji.

Femicid memorijal će predstaviti Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Predstavljanje možete pratiti i onlajn, putem sledećih linkova:

Live FB: www.facebook.com/medija.centar/live

Live YT: www.youtube.com/user/MCBeograd

Medija centar: https://mc.rs/uzivo

Pozivamo vas i da nam se u 13 časova ispred Narodne skupštine Repubike Srbije pridružite akciji obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja.

Click