Marović: Stvorio sam kriminalnu grupu jer sam htio pare i moć

8. August 2022.
Šta je sve priznao da je činio bivši visoki funkcioner DPS-a, bivši predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore i nekadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore 2016. godine Specijalnom državnom tužilaštvu. Nakon što je priznao da je šef organizovane kriminalne grupe, pao je u depresiju i od pravde pobjegao u Srbiju.
svetozar
Svetozar Marović. Foto: Snimak ekrana/YouTube/ADRIA TV Montenegro/Svetozar Marović i DK ekskluzivno 24. 08. 2020.

Libertas objavljuje šta je Svetozar Marović priznao specijalnim tužiocima Lidiji Vukčević i Saši Čađenoviću u proljeće 2016. godine. Njegovo prvo priznanje prenosimo doslovno, a drugo u originalnoj formi dokumenta Specijalnog državnog tužilaštva.

“Ja sam 2005. godine bio politički angažovan, a Budva je grad iz kojeg sam potekao, pa sam na tom području imao vrlo jak društveni i politički uticaj.

Negdje sredinom 2005. godine trebalo je da se bira rukovodstvo u lokalnoj vlasti Budve, pa sam bio inicijator da se na tim mjestima izaberu ljudi koje sam lično poznavao i koji, ne samo što su bili Budvani, nego sam sa nekima od njih u prethodnom periodu radio u Beogradu, a to su Tičić Aleksandar i Rađenović Lazar.

Tako su na ključnim mjestima u Opštini Budva, na moj predlog, izabrani Kuljača Rajko za gradonačelnika, Rađenović Lazar za potpredsjednika, Tičić Aleksandar za menadžera i vršioca dužnosti Agencije za planiranje prostora, a za sekretara Sekretarijata za investicije izabran je moj brat Marović Dragan, na inicijativu Bora Lazovića.

U toku 2005, kao i 2006. godine, došlo je do takozvanog investicionog buma, kada su se u Budvi pojavili domaći i strani investitori, a u tom periodu je, u velikom dijelu, došlo i do ekspanzije kupovine zemljišta na ovom području gdje su se kao kupci pojavljivali strani i domaći investirori.

Ja sam tada odlučio da iskoristim ovu novonastalu situaciju, a pošto su mi za to bili neophodni ljudi iz opštinske strukture i pri činjenici da su na čelnim pozicijama organa lokalne samouprave upravo bili ljudi za koje sam ja donosio odluku da obavljaju te funkcije, odlučio sam da te ljude angažujem za realizaciju sljedećeg plana.

Naime, planirao sam da ova lica angažujem da oni preko svojih rukovodećih i ključnih mjesta u Opštini realizuju poslove sa stranim fizičkim i pravnim licima, kao i preduzećima sa teritorije Crne Gore, a sa čijim vlasnicima ili direktorima bih ja postizao dogovor da sa Opštinom Budva uđu u određenu investiciju i posao.

Znači, cilj realizacije ovih poslova je bio taj da se preko opštinskih struktura poslovi realizuju i da se pribavi dobit i ostvari moć na ovom području.

Znao sam, s obzirom na očigledna investiciona ulaganja koja su se očekivala u Budvi i s obzirom na moja poznanstva i veze sa investitorima, da ću na ovaj način biti u mogućnosti da, kroz više poslova i projekata, ostvarim korist za sebe i druge u jednom dužem vremenskom periodu.

Pošto je moj autoritet i uticaj kod ljudi koji su se nalazili na čelnim pozicijama, a koje sam naveo, bio izuzetno veliki, to su svi oni prihvatili da, postupajući po mojim uputstvima i nalozima, preduzimaju službene radnje koje su bile suprotne zakonu i interesima Opštine Budva, a bile su neophodne da bi se kroz opštinske odluke realizovao plan, odnosno dogovor koji sam ja prethodno postigao sa pojedinim investitorima.

Kako je za ostvarivanje i realizaciju svakog konkretnog posla sa zainteresovanim stranim i domaćim investitorima bilo potrebno donijeti odluke različitih struktura opštinske vlasti, to sam ja, u zavisnosti od konkretne potrebe, davao uputstva i naloge nekada Kuljača Rajku, zatim Tičić Aleksandru, Rađenović Lazaru, kao i Marović Draganu.

Na taj način sam na ključnim rukovodećim mjestima u Opštini Budva imao ljude koji su realizovali moje odluke, pa je takva grupa koju sam ja organizovao više godina, zloupotrebljavala svoj službeni položaj u cilju pribavljanja koristi na štetu Opštine Budva.

Preko ovih članova kriminalne grupe, koji su bili službena lica u Opštini Budva, obezbjeđivalo bi se donošenje nezakonitih opštinskih odluka, a ostali članovi grupe postajali su pojedini vlasnici ili odgovorna lica preduzeća koja su učestvovala u ovim konkretnim poslovima sa Opštinom, tako što sam konkretno njima predlagao, a oni prihvatali moj plan, da nezakonito dobiju određeni opštinski posao, odnosno učestvuju u poslu sa Opštinom Budva preduzimajući nezakonite radnje.

Kompletnu izjavu možete da pročitate na sajtu:

Click