Korak po korak ka pristupačnosti u Srbiji

8. October 2020.
Treća panel diskusija u okviru Meseca pristupačnosti, koji se obeležava u susret Nacionalnom danu davanja, bila je posvećena pozitivnim primerima kompanija i institucija koje su uložile svoje napore u uklanjanje barijera i unapređenje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.
diskusija 3 (2) (1)

Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma, poručio je: „Za mene su najbolji pozitivni primeri upravo ljudi, aktivisti koji, bez obzira na to što su diskriminisani na različite način, sa čitavim nizom ograničenja, demonstriraju šta znači prava ravnopravnost, otvarajući nam oči učenjem o problemima osoba sa invaliditetom i o rešenjima koja svedoče o tome da nije nemoguće i nije preskupo stvarati okruženje koje je pristupačno za sve. Srpski filantropski forum će nastaviti sa pokretanjem tema i stvaranjem uslova da se rešavaju neki od brojnih problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom“.

Olja Jovičić, generalna sekretarka Stručne službe Zaštitnika građana, istakla je da je Zaštitnik građana svojim posebnim izveštajem za pristupačnost iz 2018. godine ukazao na posltignute rezultate u ovoj oblasti, ali i na probleme i prepreke. „Prisutni smo na terenu, ali unapređenje pristupačnosti je dugotrajan proces, i zato mislim da je vrlo važno podsticati pozitivne primere i uložiti kontinuirani napor da pristupačnost bude načelo u njihovom postupanju“, izjavila je Olja i dodala da je u nedavnom izveštaju Zaštitnika za 2019. godinu, koji je najrelevantniji dokument za stanje ljudskih prava u Republici Srbiji, posebna pažnja posvećena statusu osoba sa invaliditetom, kao i da su upućene određene preporuke za unapređenje njihovog položaja.

Unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, ali I drugih osetljivih grupa, od svog osnivanja se kontinurano bavi I Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Jovana Ilić, predstavnica Tima na današnjoj panel diskusiji, izjavila je da je da ova organizacija  učestovala u izradi  Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, ali da nije fokusirana samo na nacionalni nivo. “Trenutno pružamo i mentorsku, savetodavnu i stručnu podršku u pripremi lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u četiri jednice lokalne samopuprave. Pored toga, već četvrtu godinu za redom, u saradnji sa kolegama i koleginicama iz Zaštitnika građana i Stalne konferencije gradova i opština, dodeljujemo nagradu jedinicama lokalne samouprave za unapređenje svih oblika pristupačnosti na njihovoj teritoriji” izjavila je Jovana i ovim pozitivnim primerom zaključila treći i poslednji panel u okviru ovogodišnje kampanje Nacionalnog dana davanja.

Nacionalni dan davanja uspostavljen je 2018. godine, na inicijativu Srpskog filantropskog foruma, i obeležava se 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog naučnika, inovatora i filantropa. Cilj Dana davanja je promocija kulture davanja kroz pružanje pomoći institucijama od društvenog značaja.


Nacionalni dan davanja je deo Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Panel diskusija će biti organizovana u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru projekta ‘’Podrška socijalnom uključivanju u Republici Srbiji’’, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

Click