Knjiga Siguran smer za osnovne škole u Boru

29. September 2021.
Juče je u Narodnoj biblioteci u Boru održana promocija knjige "Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja".
2

U sklopu promocije prisutnima se obratio autor knjige Nenad Jevtić, dipl. pravnik i izdavač Igor Velić, master inženjer saobraćaja koji su besplatne primerke knjiga uručili osnovnim školama i predškolskim ustanovama na teritoriji grada Bora.

Više o ediciji knjiga Siguran smer na narednom linku.

Ideja koju zastupa autor knjige i udruženje Sigurne staze je uvođenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kao nastavnog predmeta jer sticanje znanja i formiranje ispravnih stavova u vezi bezbednosti saobraćaja predstavlja kvalitetan osnov za dalju nadgradnju kod dece starijeg uzrasta i odraslih, u ovoj oblasti. Na ovaj način, postiže se unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, odnosno unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju, a samim tim i smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama.

Unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece i odraslih predstavlja jedan od najznačajnijih strateških mera u okviru Nacionalnih strategija bezbednosti saobraćaja i važan segment Zakona o bezbednosti saobraćaja. Zato se saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju posvećuje dužna pažnja u svim razvijenim zemljama.

Više o bezbednosti dece u saobraćaju u Boru pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/120/u-boru-povredjeno-27-oro-dece-u-saobracaju.html

Ono što pre svega nedostaje našoj zemlji je, sistemski i kontinuiran pristup u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju. Da nema sistemskog pristupa u poboljšanju i unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja govori i podatak da u našoj zemlji ne postoji definisan plan i program nastave kao ni udžbenik posvećen ovoj temi.

Treba napomenuti da lokalne zajednice u Srbiji iako su Zakonom o bezbednosti saobraćaja dužne da rade na poboljšanju bezbednosti saobraćaja na svojoj teritoriji to slabo čine, i možemo slobodno reći da su nezaiteresovane za raševanje pomenutog problema.

U sklopu promocije prisutnima su predstavljene i dve mobilne i web GIS aplikacije koje se bave unapređenjem saobraćajne i urbanističke infrastrukture u Boru (mobilitybor.com) i (pristupacnostbor.com) posvećene urbanoj mobilnosti i osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Bora. Ovo su prve aplikacije ovakve vrste na teritoriji Jugoistočne Evrope!

Više o aplikaciji za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora pročitajte na narednom linku.

Više o GIS softveru za urbanu mobilnost pročitajte na narednom linku.

Click