Grad Bor nije pristupačan za osobe sa invaliditetom

5. June 2021.
U Narodnoj biblioteci u Boru održana je javna tribina „Koliko je Bor pristupačan za osobe sa invaliditetom?“. Dragana Dragićević ispred udruženja „Iz kruga –“ je prisitnima predstavila rezultate istraživanja „Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti“.
01 (2)

„Na osnovu skale ocena od pet stepeni, ispitanici su iznosili svoje mišljenje o tome koliko je saobraćajna i urbanistička infrastruktura u Boru pristupačna za osobe sa invaliditetom. Ispitanici su saobraćajnoj i urbanističkoj infrastrukturi dali veoma niske ocene, što oslikava njihovo nezadovoljstvo ovim površinama“ naglašava Dragana.

U nastavku svog izlaganja Dragana je prisutnima predstavlila i ocene pristupačnosti o svim javnim, komunalnim, obrazovnim, zdravstvenim, sportskim i kulturnim ustanovama na teritoriji grada Bora. I ovi rezultati pokazuju izrazito nezadovoljstvo pristupačnošću objektima velike atrakcije u Boru.

Igor Velić ispred udruženja „Sigurne staze“ prisutnima je predstavio prvu mobilnu i web GIS aplikaciju za ocenu stanja pristupačnosti u R. Srbiji.

U sklopu tribine Velić je predstavio sve funkcije i mogućnosti aplikacije i održao obuku o koriščenju aplikacije kako bi građani Bora mogli da prijavljuju probleme na saobraćajnoj i urbanističkoj infrastrukturi koji se tiču pristupačnosti.

Na pitanje prisutnih da li je Gradska uprava podržala ovaj projekat Velić je naglasio „Da donosioci odluka nisu podržali ovaj projekat i aplikaciju Sigurnih staza i da im saobraćajno i urbanističko uređenje grada nije prioritet“. Velić je dodao i da je uputio poziv čelnicima Gradske uprave da uzmu učešće na tribini, međutim oni su to odbili.

Velić je prisutnima predstavio i interaktivnu GIS platformu koje Sigurne staze razvijaju u sklopu projekta „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“.

To je prva GIS platforma za održivu urbanu mobilnost u R. Srbiji koja se bavi uredjenjem saobraćajnog i urbanističkog prostora i bezbednošću ranjivih učesnika u saobraćaju. Gradska uprava u Boru nije podržala ni ovaj projekat, dodaje Velić.

Platforma je dostupna na mobilitybor.com.

Dragana je naglasila da „Ispitanici koji su naveli da imaju neki od oblika invaliditeta, u velikoj meri smatraju da problemi osoba sa invaliditetom nisu vidljivi donosiocima odluka (81%). S tim u vezi i nije iznenađujuća činjenica da najveći procenat ispitanika smatra da je potrebno osobe sa invaliditetom uključiti u proces donošenja odluka (91%)“.

„Iako Gradska uprava nije podržala ovaj projekat podršku smo dobili od državne Kancelarije za IT i eUpravu, UNDP-a, dok smo sa udruženjem za Reviziju pristupačnosti sklopili Memorandum o saradnji i ova jedinstvena aplikacija imaće i svoju međunarodnu promociju“ dodaje Velić.

Prisutni su su složili da grad Bor nije pristupačan za osobe sa invaliditetom i da su nam unutar Gradske uprave potrebni ljudi od znanja i struke koji bi se pozabavili saobraćajnim i urbanističkim problemima u gradu i da je neophodno uključiti osobe sa invaliditetom u proces donošenja odluka.

Click