Demanti Državne revizorske institucije na tekst pod naslovom “Ad hok mere umesto promišljene politike” od 31. decembra 2023. godine

12. January 2024.
Na našem portalu 31. decembra 2023. godine objavljen je tekst pod naslovom „Ad hok mere umesto promišljene politike" a u vezi sa intervjuom Pavla Petrovića, predsednika Fiskalnog saveta. U skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima, Državna revizorska institucija našem portalu uputila je demanti na navode Pavla Petrovića koji mi objavljujemo u celosti.
1649686745-BG-EU-PKG-MDK20220411-160630844.mxf_.00_00_00_00.Still001-900x506
DRI. Foto: N1

Izvor: DRI

Predsednik Fiskalnog saveta nije odgovorio na suštinsko pitanje da li je tekuća budžetska rezerva za 2022. godinu i dalje 122,4 milijarde dinara, odnosno 8 odsto, kako je ranije tvrdio ili je sada svestan da je objavio pogrešan podatak koji je nepravilno uvećao za 50,1 milijardu dinara, o čemu i dalje ćuti. Da li je u pitanju greška ili neka druga namera?

U svojim izjavama, predsednik Fiskalnog saveta ne razlikuje pojam planiranja od pojma izvršenja budžetskih pozicija, jer podatke o planiranju tekuće budžetske rezerve on predstavlja kao njihovu potrošnju.
Ponovo ističemo da je DRI i u prethodnim revizorskim izveštajima ukazivala na problem planiranja, odnosno na promene aproprijacija po svim osnovama, uključujući i raspored sredstava iz tekuće budžetske rezerve, o čemu su utvrđivane razlike na koje se Fiskalni savet pozvao u svojoj analizi iz 2023. godine, a nije pročitao da je to navedeno i u revizorskom izveštaju o Završnom računu budžeta RS za 2022. godinu. DRI je u demantiju dala pojašnjenje, gde je istaknuto da je izvršenje svih aproprijacija 90,68%, što predstavlja nepobitnu činjenicu, a ne pokušaj relativizacije, kako on to navodi u odgovoru.

Predsednik Fiskalnog saveta u svom intervjuu pogrešno navodi da zakon obavezuje Fiskalni savet da daje mišljenje“, iako je to nadležnost DRI. Nakon toga, u svom odgovoru ističe da Zakon o budžetskom sistemu ovlašćuje Fiskalni savet da daje „analizu“, što je činjenica koju DRI nije ni osporavala.
Postavlja se pitanje, zašto smeta činjenica da je Fiskalni savet subjekt revizije, kao i činjenica da je DRI samostalni, nezavisni i najviši organ revizije javnih sredstava? Nije jasno zašto predsednik Fiskalnog saveta doživljava ovu činjenicu kao pritisak ili je to možda reakcija na utvrđene nepravilnosti u trošenju javnih sredstava Fiskalnog saveta za 2021. godinu, koje su navedene u revizorskom izveštaju objavljenom na sajtu DRI.

Način na koji je predsednik Fiskalnog saveta dao svoj intervju spustio je komunikaciju daleko ispod nivoa zahtevane stručnosti, kompetentnosti i kvaliteta. Iz tih razloga, Državna revizorska institucija neće dalje komentarisati, osim u slučaju povrede njenog ugleda,
samostalnosti i nezavisnosti.

S poštovanjem,
Predsednik dr Duško Pejović

Click