ANEM organizovao trening za novinare: “Bezbednost novinara na rizičnim javnim događajima” u Beogradu

1. September 2023.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) je uoči Beogradskog Prajda održala trening za novinare više redakcija pod nazivom „Bezbednost novinara na rizičnim javnim događajima“. Imajući u vidu rizik kojem se reporteri izlažu tokom izveštavanja sa događaja poput Prajda, protesta i demonstracija, ANEM je ponudio trening kakav mnogim članovima medijskih timova može značajno da pomogne da bezbednije izveštavaju sa ovakvih događaja.
TV kamere ilustracija. BEZ POTPISA

Izvor: ANEM

„Za bezbednost novinara ključna je prevencija koja se, između ostalog, postiže kroz njihovu efikasnu obuku. Izveštavanje sa događaja na kojima su mogući nasilni konflikti često od novinara pravi metu. Obuka koju organizujemo treba da pripremi novinare na svaku moguću situaciju u kojoj mogu biti ugroženi i pruža rešenja kako da ostanu bezbedni, od najpogodnijeg pozicioniranja za praćenje događaja, preko neophodne opreme, jasno vidljive oznake da je reč o novinaru, ali i sa informacijama o tome šta učiniti ako dođe do pretnje i nasilja, koga kontaktirati i šta prvo uraditi. Sigurna linija za novinare (0800 100 115) i Stalna radna grupa za bezbednost novinara razvili su kontakt tačke u tužilaštvima i policiji širom Srbije, kako bi se u što kraćem roku reagovalo na ugrožavanje bezbednosti. Veoma je važno da medijski radnici budu upoznati sa mehanizmima prijavljivanja pretnji i nasilja kako bi se brzo identifikovali i sankcionisali nasilnici“, objasnio je predsednik ANEM-a i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić.

Dugogodišnje novinarsko, uredničko, istraživačko i predavačko iskustvo Branka Čečena osiguralo mu je mesto trenera na događaju održanom u četvrtak, 31. avgusta u prostorijama Fonda B92 na Obilićevom vencu. Procena rizika za novinare i medijske ekipe, iskustva sa dosadašnjih događaja tokom kojih je izbijalo nasilje, strategije zaštite tokom obavljanja zadatka, strategije i sredstva koje primenjuje policija bile su neke od tema treninga na koji su se odazvali mlađi novinari, ali i oni sa iskustvom izveštavanja sa rizičnih događaja. Raznovrsnost učesnika, njihov aktivan angažman na treningu i interesovanje za teme dokazali su da potreba za ovakvom vrstom neformalne edukacije postoji, ali su i ilustrovali zjapeću rupu na “tržištu” koju redakcije same ne mogu da popune usled previše posla, premalo sredstava i nedovoljnih kapaciteta.

„Ne znam zašto, možda zbog mačo tradicije, a možda i zbog nedostatka resursa, ali naše redakcije se uglavnom ne bave sistemski ni prevencijom nasilja nad svojim radnicima, ni saniranjem posledica nasilja“, kaže Branko Čečen. „Tako gubimo novinare, oni gube zdravlje i entuzijazam, a čitavo društvo gubi kvalitetne informacije o sebi i okruženju. Krajnje je vreme da, kao što se to čini u drugim zemljama, počnemo da radimo na smanjenju verovatnoće povređivanja i traume, a možda su demonstracije, kao visoko rizični događaji, najbolje mesto sa kojeg možemo da počnemo. Mi smo, evo, pokušali da bogato iskustvo nebrojenih i često vrlo nasilnih demonstracija iz 90-tih godina prošlog veka, uskladimo sa najnovijim, kao što je bila intervencija policije protiv građana u julu 2020. godine kada je, po podacima NUNS-a, povređeno i ometano u radu 28 novinara. Čini se da su koleginice i kolege odmah razumele značaj ovakve obuke, a i svojeg zdravlja i bezbednosti. Nadam se da će se nove generacije bolje zaštititi i življe i upornije insistirati na svojoj bezbednosti, nego što je to bio slučaj sa nama starijima“.

Novinarka Insajdera Maja Repić podelila je utiske po završetku treninga: „Trening je bio izuzetno koristan imajući u vidu činjenicu da se u redakcijama jako malo govori o bezbednosti novinara tokom izveštavanja na protestima, ili nekim drugim događajima na kojim medijska ekipa može biti izložena opasnosti. Ukazalo se na to da je neophodno ozbiljnije planiranje i priprema kada je reč o izveštavanju sa potencijalno “rizičnih” događaja, kako bi se u što većoj meri predupredili problemi sa kojima se novinari mogu susresti, i time izbegle fizičke i psihičke posledice po medijsku ekipu“.

Novinarka Ana Mihaljčić iz redakcije Euronews Srbija imala je sličan dojam: „Današnji trening bio je izuzetno efikasan i koristan, s obzirom na to da se uglavnom u redakcijama ne mogu čuti ovakvi saveti o izveštavanju sa rizičnih događaja. Smatram da mi je nakon predavanja znanje o sopstvenoj bezbednosti tokom izveštavanja, ali i bezbednosti drugih, značajno unapređeno. Mislim da bi ovakave treninge trebalo da prođu svi novinari”

Trening „Bezbednost novinara na rizičnim javnim događajima“ održan je u sklopu projekta „Sistem prevencije nasilja i zaštite novinara“ koji podržavaju Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Slične treninge ANEM je već održao u Nišu, dok je u oktobru planirano održavanje u Novom Sadu. U narednih godinu i po dana slični događaji biće organizovani u ukupno 15 gradova širom Srbije.

Click