Adria Media Group: Saopštenje povodom skandalozne objave Cenzolovke

10. December 2021.
Nakon sporne objave CINS-a, sada je i Cenzolovka odstupila od elementarnih profesionalnih standarda objavljujući tekst pod naslovom "Surovo i neosetljivo izveštavaš o nasilju nad ženama, a onda za takve teme dobiješ novac od države". Smatramo nedopustivim da organizacija koja se, između ostalog, finansira iz donacija za istraživačko i profesionalno novinarstvo, pripremi tekst u kojem brani unapred postavljenu tezu ignorišući činjenice i argumente druge strane.
Picture1

Na sajtu Cenzolovka.rs je 7. decembra objavljen tekst “Surovo i neosetljivo izveštavaš o nasilju nad ženama, a onda za takve teme dobiješ novac od države“, u kojem je napravljen niz prekršaja, nezamislivih za profesionalno izveštavanje. Stavljen je klikbejt naslov, zloupotrebljene su izjave sagovornika i zanemarene činjenice na koje smo ukazali u odgovoru koji smo dostavili novinarki pre objave teksta. Ne dovodeći u pitanje pravo novinara i urednika da iz odgovora sagovornika izvuče ono što misli da je najrelevantnije, smatramo da je neprihvatljivo prećutkivanje vrlo bitnih činjenica koje smo izneli, a koje su u direktnoj suprotnosti sa tezom koja se brani u tekstu, čime se utiče na stav javnosti, što se u ovom slučaju i desilo.

Adria Media Group poštuje pravo medija da istražuju sve što bi moglo da bude od javnog značaja i nikada se nije dogodilo da bilo koji medij ostavi bez odgovora. Tako je bilo i ovaj put, odgovoreno je na pitanja Cenzolovke uz molbu da se odgovor objavi u celosti kako se ne bi ponovilo prethodno loše iskustvo sa CINS-om, koji je izostavio značajne činjenice koje su im dostavljene, a tekst opremio u tabloidnom maniru. Nažalost, iz nama nepoznatog razloga, ali s očiglednom namerom, ponovljena je ista matrica i u ovom slučaju. Nameće se pitanje šta je stvarni motiv i u čijem interesu se to radi.

Objavu Cenzolovke vidimo kao pokušaj da se ospori i obesmisli ozbiljan rad kompanije Adria Media Group i cele redakcije Kurira na unapređenju etičkih standarda u novinarskoj profesiji. Prvi smo u regionu uveli funkciju menadžera za etičke standarde, drastično smo smanjili broj prekršaja Kodeksa novinara (po izveštaju Saveta za štampu za 40% u odnosu na prethodnu godinu, a po našoj evidenciji taj procenat je veći i znatno utiče na ukupan broj naših prekršaja). Takođe, prilikom ocenjivanja projekata, pored kršenja etičkih standarda, u obzir se uzimaju i mere koje mediji preduzimaju da isprave greške, po čemu je Adria Media Group vodeći izdavač. Pored toga što aktivno radi na profesionalizaciji i poštovanju samoregulacije, za razliku od većine drugih izdavača, u poslednjih godinu dana objavljuje sve odluke Saveta za štampu, koje se odnose na Kurir.

Kada se sve ovo uzme u obzir, poražavajuća je činjenica da postoji interes pojedinaca u ovom društvu da spreče unapređenje etike u medijima i da „primer dobre prakse“, što bi Kurir bio da je objektivnosti, negiraju na ovaj način.

Ovom prilikom pozivamo donatore Cenzolovke da preispitaju svrhu korišćenja svojih donacija i da obezbede zaštitu našoj kompaniji, kao suverenom privatnom i nezavisnom sistemu.

Za sve koji žele da se uvere u opravdanost naših primedbi, kopiramo u celosti odgovor koji smo poslali Cenzolovci:

Poštovana,

Hvala na interesovanju i prilici da izložim i naše viđenje, za koje se nadam da će čitaocima olakšati razumevanje i formiranje svog stava o temi koju obrađujete.

Adria Media Group i Adria Media Magazini, kao deo kompanije, jesu transparentno učestvovali u više konkursa za projektno sufinasiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa. U protekloj godini, primera radi, dodeljena sredstva na konkursima iznosila su nešto manje od 2 (dva) procenta ukupnih prihoda kompanije i to su sredstva namenjena i upotrebljena za sufinansiranje proizvodnje konkretnog medijskog sadržaja od javnog interesa.

U vezi sa događajima od pre više godina koje navodite kao primere u svom dopisu, smatram da nema smisla da komentarišem jer je sa promenom vlasničke strukture kompanija značajno promenila uređivačku politiku, a od uvođenja moje funkcije, pre godinu i po dana, aktivno radi na unapređenju poštovanja etičkih standarda, u koje spada i rodno-odgovorno izveštavanje. Kao što ste i sami konstatovali, napredak je očigledan i merljiv. Po izveštaju Saveta za štampu zabeleženo je 40% manje prekršaja u Kuriru u odnosu na prethodnu godinu, a po našim internim evidencijama taj procenat je i veći i znatno utiče na ukupan broj naših prekršaja. Naše primedbe smo dostavili Savetu još u martu i od tada očekujemo odgovor. Mislimo da će, kada Savet evaluira naše primedbe za koje tvrdimo da su apsolutno opravdane, “vrh tabele”, kako Vi navodite, biti značajno promenjen, što je nama bitno, ali je još važnije za celu profesiju, jer bi trebalo da nakon toga standardi budu jasni i ujednačeni, a ne ostavljeni slobodnoj proceni, koja je ovog puta bila na našu štetu.

Adria Media Group je bez kompromisa za ravnopravnost polova i unapređenje položaja žena po svim pitanjima, a to demonstrira i kao poslodavac: 63% zaposlenih u kompaniji čine žene, koje se nalaze i na većini uredničkih mesta naših izdanja, dok je u menadžmentu broj žena i muškaraca izjednačen.

Svi projekti planiraju se isključivo prema javnom interesu, a odluka preko kog od naših medija će biti realizovani, donosi se isključivo na osnovu ciljne grupe kojoj se obraćaju. Kurir je samo jedno od izdanja kompanije, među kojima su i National Geographic, Elle itd. koji nemaju nijedan zabeležen prekršaj Kodeksa novinara Srbije, žalbu pred Savetom za štampu ili tužbu pred nadležnim sudovima. Sa spiska dobijenih projekata koji se odnose na temu položaja žena, u Kuriru se realizuje samo projekat “Žene tokom pandemije u većoj opasnosti od nasilja” i to u svemu u skladu s etičkim pravilima. S druge strane, ova tema je redovno prisutna u magazinu Elle koji je 2020. godine oformio Elle Active sekciju kroz koju se aktivno bavi društveno-angažovanim temama i ulogom žene u društvu. Kroz različite kanale delovanja: print, web, podkast i događaje, Elle Active radi na promociji i osvešćivanju prava žena nastojeći da stvori afirmišuću sredinu za njihov lični i profesionalni uspeh (Prvi magazin u zemlji koji je na naslovnoj strani imao “plus size” ženu, istopolni par, body dodatak… Neke od teme: prevencija HPV, Ženska radna prava, Progovaranje o seksualnom nasilju, u pripremi je projekat Destigmatacija menstuacije itd.)

Na kraju, imam obavezu da naglasim da bez obzira na naš profesionalan i korektan odnos, koji između ostalog podrazumeva da i vama i svim drugim organizacijama odgovaramo na dopise, nemamo pozitivna iskustva kada mi pokušamo da dobijemo odgovore. U avgustu su vam kolege iz redakcije prosledile pitanja na koja nismo dobili odgovor, a više puta smo pozivali predstavnike Cenzolovke da posete našu kompaniju.
Ipak, uzdamo se da je reč o izuzecima te da ćete ovom prilikom naš odgovor objaviti u celosti ne ostavljajući prostor za pogrešne ili maliciozne interpretacije, što je nedavno bio slučaj sa našim odgovorom CINS-u.

Koristim priliku da vas u ime kompanije još jednom pozovem da nas posetite, kako biste imali priliku da se bliže upoznate sa svim aspektima rada Adria Media Group i kako biste iz prve ruke dobili odgovore na sva vaša pitanja.

Click