Zajedno do solidarnijeg društva

23. November 2023.
OTP, Trag, SFF
Predstvnici OTP banke, Trag fondacije, i Srpskog filantropskog foruma.

Izvor: OTP banke

Dragi prijatelji,

Pokrenuli smo inicijativu za izradu Registra organizacija civilnog društva koje nameravamo da oslobodimo od provizija prilikom uplata donacija na njihove namenske račune bez obzira na to u kojoj banci su računi otvoreni. Oslobađanje od provizija važiće za sve grupe klijenata i za sve načine uplata koje se realizuju preko OTP banke.

Na ovaj način želimo da pozovemo pojedince i kompanije da kroz intenzivniju donatorsku praksu zajednički osnažimo rad civilnog sektora koji je od ogromnog značaja za celo naše društvo.

Radimo to u pionirskom poduhvatu i zajednički sa našim dragim partnerima iz Srpskog filantropskog foruma i Trag fondacije.

Cilj nam je da na jednom mestu okupimo sve aktere civilnog sektora čiji je rad transparentan, kontinuiran i čiji rezultati zaslužuju dodatni podsticaj i veću vidljivost.

Ukoliko želite da budete deo Registra potrebno je da nam postavite podatke o svom poslovanju u skladu sa našim upitnikom, te ako ispunite definisane i očekivanje kriterijume, mi ćemo u najkraćem mogućem roku obaviti sve potrebno da vaše namenske račune oslobodimo od provizija  za uplate donacija.

Registar ćemo ažurirati svakih 12 meseci, što znači da će inicijalno oslobađanje od provizija trajati godinu dana. Nakon ovog perioda obavićemo evaluaciju i registar ćemo ažurirati, i to obnavljanjem statusa oslobađanja od provizija ili njegovim ukidanjem u slučaju da utvrdimo da postoje nepravilnosti u radu organizacija ili drugi reputacioni rizici.

Važna napomena je da organizacije koje u ovom trenutku nisu u mogućnosti  da dostave sve potrebne podatke i zadovolje kriterijume, to mogu da učine u bilo kom trenutku kada procene da za to postoje uslovi.

Zastupnici svih organizacija koji budu deo Registra imaće obavezu da potpišu Izjavu da namenski računi imaju isključivu namenu sakupljanja novčanih donacija.

 

Poziv za priključivanje Registru odnosi se na sve organizacije i udruženja koje se bave:

Obezbeđivanjem sredstava za lečenje u zemlji i inostranstvu za decu i odrasle (koji uključuju usluge lečenja, kontrolnih pregleda, operativnih zahvata, postoperativnih tretmana, rehabilitacija, nabavke lekova, medikamenata i potrošnog materijala, nabavke medicinskih aparata i pomagala, putne troškove i sl);

Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju, obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova;

Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju, obnovu i opremanje obrazovnih i vaspitnih ustanova (osnovne i srednje škole, domovi, vrtići);

Obezbeđivanjem sredstva za izgradnju, obnovu i opremanje ustanova kulture (pozorišta, muzeji, domovi kulture, kulturni centri i sl.), kao i za realizaciju projekata iz oblasti kulture;

Obezbeđivanje sredstava za aktivnosti koje se odnose na prava deteta i socijalnu zaštitu dece;

Obezbeđivanje sredstava za aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći socijalno ugroženom i siromašnom stanovništvu na teritoriji Srbije;

Obezbeđivanje sredstava za prava manjinskih grupa;

Obezbeđivanje sredstava za decu i odrasle sa fizičkim i mentalno-intelektualnim invaliditetom;

Obezbeđivanje sredstava za ekološke inicijative;

Obezbeđivanje sredstava za sportske aktivnosti;

Obezbeđivanje sredstava za područja devastirana prirodnim nepogodama;

Obezbeđivanjem sredstva za inicijative iz oblasti edukacije iz različitih oblasti;

Obezbeđivanjem sredstava za realizaciju ostalih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje društvenog i prirodnog ambijenta kroz osnaživanje socijalnih usluga, negovanje pozitivnih društvenih vrednosti, kao i kroz brigu i očuvanje celokupnog ekosistema.

 

Biramo zajedništvo!

 

Preuzmite upitnik upitnik

 

Tekst je prenet sa web stranice OTP banke.

Click