Solidarni kada je najpotrebnije – Migranti u prihvatnim centrima koje je opremila EU pomažu narodu Srbije

4. May 2020.
Solidarnost je ključ naše borbe protiv pandemije, ali i u mnogim drugim vanrednim situacijama.

Podsetimo se najgorih poplava od kada su počela merenja padavina – maja 2014. godine u Srbiji i trenutka kada su na desetine škola i sportskih centara pretvorene u skloništa. Migranti smešteni u to vreme u Hotelu Obrenovac pomogli su da se evakuišu stari iz te beogradske opštine. Pored toga, migranti su se dobrovoljno javili u Šapcu i pomagali lokalnoj zajednici da slažu vreće s peskom kako bi zaštitili obale reke Save.

Uviđajući još jednom da se svi zajedno nalazimo pred istim problemom, migranti i izbeglice su ponudli svoju pomoć u borbi protiv koronavirusa. Tako su uputili pismo Vladi Srbije, naglasivši da među njima ima i bolničara, ali i radnika koji bi mogli na primer da rade na dezinfekciji ulica.

U prihvatnim centrima, u Bujanovcu i Adaševcima, i u azilskom centru u Krnjači, čije funkcionisanje pomaže Evropska unija, migranti šiju zaštitne maske za radnike javnih službi Srbije. U Komesarijatu za izbeglice i migracije kažu da migranti šiju maske od pamučnog platna koje mogu da se iskuvavaju i da se iznova koriste. U prihvatnom centru u Bujanovcu dnevno se sašije oko 40 ovakvih zaštitnih maski.

Migranti poručuju da virus ne pravi razliku između građana i izbeglica:

Za čovečanstvo, stojimo jedni uz druge u zajedničkoj borbi protiv virusa korona, piše na kraju pisma koje su poslali Vladi Srbije.

Prihvatni centri i azilski centri u kojima su smešteni migranti opremljeni su i funkcionišu zahvaljujući pomoći Evropske unije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji za upravljanje migracijama. Od 2015. godine, uz povećane mešovite migracione tokove u Srbiju, EU je donirala pomoć od više od 117 miliona evra državnim institucijama, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva i drugim korisnicima.

Od početka povećanog priliva migranata u Srbiju, EU je podržavala funkcionisanje prihvatnih i azilskih centara. Hrana, tekući troškovi centara, prevoz do škola, zdravstvenih službi i osoblja takođe se finansiraju uz pomoć EU.

Činjenice i brojke

  • 20 prihvatnih i azilskih centara za migrante i tražitelje azila, čije funkcionisanje podržava EU;
  • 899 trenutno smeštenih migranata i azilanata;
  • 617 maloletnika bez pratnje trenutno se nalazi u prihvatnim / azilantskim centrima i 46 u centrima za zaštitu odojčadi, dece i omladine;
  • više od 120 radionica i interaktivnog deljenja iskustava sa migrantskom populacijom iz svih prihvatnih i centara za azilante organizovanih tokom 2018. i početkom 2019. godine
  • 180 dece migranata upisano u osnovne škole i 25 u vrtiće u školskoj 2019/20. godini;
  • Kupljeno 14 vozila hitne pomoći;
  • 5 isporučenih vozila za upravljanje otpadom;
  • 12 infrastrukturnih nadogradnji (Subotica, Beograd, Lajkovac, Dimitrovgrad, Pirot …).

Dodatno, Evropska unija sarađuje sa državnim organima na unapređenju kapaciteta za upravljanje migracijama, posebno sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, na uspostavljanju sistema za upravljanje smeštajnim kapacitetima u skladu sa međunarodnim i EU standardima.

Click