Podrška gluvim i nagluvim osobama

16. Oktobar 2020.
Društvo tumača i prevodilca znakovnog jezika vas poziva da se volonterski priključite pružanju podrške gluvim i nagluvim osobama kroz posredovanje u komunikaciji, podrške deci u učenju, vođenje radionica, realizovanje aktivnosti sa ciljem pobošljanja informisanosti i obrazovanja gluvih i nagluvih osoba.
unnamed

Angažman uključi volontere tokom cele godine u dogovorenim vremenskim okvirima.

Pozicije se dele na sledeće kategorije:

Podrška – posredovanje u komunikaciji između gluvih osoba i institucija u cilju ostvarivanja njihovih prava; podrška deci (čujućoj deci gluvih roditelja, kao i gluvoj deci) u učenju

Domaćinska – realizacija obuka u cilju osnaživanja i edukacija

Logistika – Priprema i realizacija aktivnosti

Infotim – promocija Društva i zajednice gluvih, popis dece i mladih koji su u redovnom sistemu obrazovanja

Marketing – promocija na društvenim mrežama i vođenje društvenih mreža za potrebe informisanja gluvih osoba

Poziv je otvoren do ponedeljka, 26.10.2020. do 14.00

Članak je prenet sa portala nvs.rs na kom se možete prijaviti za volontiranje.

Share