Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije: Poslovni sektor sve više ulaže u razvoj zajednice

25. January 2023.
„Kompanije svoje filantropske aktivnosti u većoj meri usmeravaju u pravcu razvoja zajednice, davanja su dugoročnija i često su povezana sa njihovom osnovnom delatnošću. Treba istaći i to da su građani uglavnom orijentisani ka davanjima u novcu, dok kompanije doniraju i robu i usluge, kao i volontersko vreme i znanje svojih zaposlenih. Trag fondacija želi da podstakne što više pojedinaca i kompanija da se angažuju na polju filantropije, kroz dugoročna rešenja, od kojih će korist imati veći broj ljudi”, izjavila je u intervjuu za naš portal Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja ove godine 16. put dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju.
JAK04289
Marija Mitrović

Izvor: Ekonomski online

Da li možete da nam kažete nešto više o konkursu za VIRTUS nagradu za filantropiju? 

Konkurs je otvoren 17. januara i trajaće do 14. februara. Nagrada se dodeljuje u 5 kategorija: za korporativnu filantropiju, mala i srednja preduzeća, dugoročna partnerstva između poslovnog i civilnog sektora, za individualni doprinos filantropiji i mladog filantropa/filantropkinju koji su najviše doprineli razvoju dobročinstva u Srbiji tokom 2022. godine. Nominacije mogu poslati oni sami, a mogu ih prijaviti i drugi pojedinci, organizacije, PR agencije ili kompanije. U prethodnoj godini najviše davanja je bilo usmereno u humanitarne svrhe, a obeležili su je i značajni primeri strateških ulaganja u zajednicu, posebno poslovnog sektora. Svake godine povećava se broj građana, kao i predstavnika poslovnog sektora koji pokreću filantropske inicijative ili se priključuju humanitarnim akcijama, tako da očekujemo veliki broj prijava. Zbog toga je pred članovima žirija uvek težak zadatak da izaberu one najbolje.

Da li je u Srbiji više zastupljena korporativna ili individualna filantropija?

U 2021. godini masovna davanja građana su ponovo postala dominantan izvor podrške, kao u godinama koje su prethodile pandemiji kovida 19, a tokom koje je poslovni sektor bio najveći donator. Naime, posmatrajući strukturu svih davanja, svaka treća akcija i oko dve trećine donirane sume predstavljaju davanja građana. Kada je u pitanju visina darovane sume, na prvom mestu su građani sa 60,7 odsto učešća u ukupno darovanoj sumi, dok je udeo poslovnog sektora 33,4 odsto. Prema broju akcija, građani su, takođe, na prvom mestu sa 32 odsto, a sledi ih poslovni sektor sa 29 odsto.

Ono što je sasvim izvesno jeste da najveći odjek u javnosti imaju filantropske akcije koje zajednički podržavaju i građani i kompanije, tako da će Trag fondacija takve inicijative bezrezervno podržavati i nastaviti da promoviše i u budućnosti.

Koji je glavni motiv poslovnog sektora da pokrene ili da se priključi filantropskim inicijativama?

Osnovni motiv kompanijama za davanja za opšte dobro predstavlja unapređenje kvaliteta života u zajednici u kojoj ta kompanija posluje, „vraćanje” zajednici, ali i izgradnja pozitivnog imidža i timskog duha unutar same kompanije. U mnogim kompanijama postoje posebni sektori koji se bave osmišljavanjem filantropskih aktivnosti i one obično imaju definisanu višegodišnju strategiju davanja za opšte dobro, formulisanu kroz principe društveno odgovornog poslovanja.

S druge strane, u manjim preduzećima, inicijativa za filantropskim delovanjem uglavnom potiče od samog vlasnika ili menadžera, koji zajedno sa zaposlenima redovno koordinišu različite vidove podrške, no one u većoj meri predstavljaju odgovore na goruće probleme i potrebe u zajednici ili na infrastrukturna pitanja. I jednima i drugima je zajedničko to da žele da ulože natrag u zajednicu u kojoj posluju, da se odnose prema svom okruženju kao „dobar komšija”, ali i da svojim angažmanom pošalju poruku drugim kompanijama i preduzećima, i tako ih inspirišu da se i oni oprobaju u filantropskom delovanju.

Gde je zabeleženo najviše filatropskih aktivnosti po regionima Srbije?

Prema podacima koje je zabeležila organizacija Catalyst Balkans, od ukupnog broja akcija u 2021. godini, najviše ih je zabeleženo u regionu Beograda – 93 akcije na 100.000 stanovnika. To se donekle može objasniti i činjenicom da je najviše filantropskih organizacija registrovano na teritoriji Beograda. Slede ga regioni Šumadije i Zapadne Srbije sa 50 registrovanih akcija, dok je manji broj filantropskih aktivnosti zabeležen u regionima Jugoistočne Srbije – 39 akcija i Vojvodine – 38 akcija.

Kako vidite dalji razvoj filantropije na globalnom nivou?

Filantropija ima važnu ulogu u podršci globalnim razvojnim naporima za ublažavanje posledica aktuelnih društveno-ekonomskih izazova. Najnoviji podaci o privatnoj filantropiji, koje je prikupila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – OECD i objavila u svom izveštaju ove godine, pokazuju da je za period od 2016. do 2019. godine, 200 najvećih svetskih fondacija usmerilo 42,5 milijardi dolara za razvojne inicijative, što je iznos jednak kombinovanom budžetu za pomoć Francuske i Nemačke u 2020. godini. Indeks globalnog filantropskog okruženja (GPEI) za 2022. godinu pokazuje da oko 62 odsto od ukupno analiziranih zemalja, ima povoljnu ocenu, što predstavlja rast u odnosu na prethodni trogodišnji period. Belgija, Danska i Finska imaju veoma povoljno filantropsko okruženje, te bi upravo te zemlje mogle biti model za unapređenje ambijenta za razvoj filantropije i ostalim zemljama, uključujući i Srbiju. Stvaranjem uslova za razvoj filantropije na globalnom nivou omogućava se da ova planeta postane bolje mesto za život svih nas.

Cilj VIRTUS nagrade je da istakne one kompanije, preduzeća i pojedince, koji su tokom 2022. godine podržali inicijative za opšte dobro na najdugoročniji i najefektniji način. Prijave se mogu dostaviti do 14. februara, a više informacija o propozicijama konkursa,  načinima prijavljivanja i sastavu žirija mogu se naći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.

Click