Kako osnaživanje devojčica u Srbiji širi prostore slobode, kreativnosti i solidarnosti

20. September 2022.
Alternativni centar za devojke (ACZD) je organizacija koja od 2013. godine unapređuje i štiti ženska ljudska prava sa fokusom na prava mladih žena i devojčica. Osnovane su 2013. godine i deluju na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, a svoje programe kreiraju kao odgovor na potrebe svojih ciljnih grupa: žena, mladih devojaka i devojčica koje osnažuju kroz obrazovanje i zalaganje za jednaka prava.
Jelena-Memet
Jelena Memet

Izvor: givingbalkans.org

Prošle godine, ACZD je zadobio pažnju javnosti zbog svoje crowdfunding kampanje na Donacije.rs, „Podrži Super devojčice!” ─ inicijative koja je pomogla razvoju talenata 16 devojčica i obezbedila organizaciji priznanje BeFem-a za feminističku kampanju podrške devojčicama. Ovog leta su još jednom pokrenule kampanju sa istim ciljem, a ovde ih možeš podržati da nastave zajedničku borbu za obrazovanje i jednakost.

Rad ACZD-a možeš upoznati i na platformi Neprofitne.rs, gde su dobijanjem plavog bedža pokazale svoju odgovornost prema društvu. Zato smo razgovorali sa Jelenom Memet, feministkinjom, mirovnom aktivistkinjom i suosnivačicom ACZD-a i saznali detalje o njihovim aktivnostima, zajednici, izazovima i podstignućima na koje su najviše ponosne.

Čestitamo vam na priznanju BeFem-a za feminističku kampanju podrške devojčicama! Ispričajte nam koji značaj je donela kampanja Podrži Super devojčice” na Donacije.rs?

Jelena: Pre svega, hvala, zahvaljujući podršci Catalyst Balkans smo imale priliku da, prvi put, ovakvu kampanju uspešno sprovedemo u delo. Kampanja „Podrži Super devojčice” je bila od izuzetnog značaja za naš rad, stekle smo, pre svega, jedno novo iskustvo i  naučile nove veštine koje su potrebne za sprovođenje ovakve kampanje, a koja zahteva visoku organizovanost i dobru stratešku komunikaciju.

Kampanja „Podrži Super devojčice!” je doprinela povećanju vidljivosti rada Alternativnog centra za devojke, a najvažnije i najdirektnije moguće, ova kampanja je omogućila da 17 devojčica u vidu 16 stipendija dobije priliku da razvija svoje talente i veštine. Značajno je i to što smo kroz ovu kampanju dobile priliku da uđemo u svet filantropije i ostvarimo nove kontakte i saradnje.

Kako biste opisali čime se bavi Alternativni centar za devojke?

Jelena: Alternativni centar za devojke je organizacija koja se bavi unapređenjem i zaštitom ženskih ljudskih prava i marginalizovanih grupa, sa posebnim fokusom i brigom za prava mladih žena i devojčica. Osnovale smo se 2013. godine u Kruševcu, vođene vizijom ravnopravnog društva i jednakih mogućnosti za sve ljude, bez obzira na njihove različitosti.

Kroz programe prevencije rodno zasnovanog nasilja, integrisane bezbednosti i mentalnog zdravlja, digitalne bezbednosti i privatnosti i mirovnog ženskog aktivizma, podstičemo mlade žene i devojčice na kritičko mišljenje i delovanje, podržavajuči njihov samosvesni razvoj.

Istrajavamo na putu širenja svesti o izazovima  sa kojima se suočavaju mlade žene i devojčice i slavimo njihovu snagu, pamet i sposobnosti.  Ponosne smo što nam veliki broj mladih žena i devojčica ukazuje poverenje i pruža radost učešćem na našim aktivnostima, gde putem neformalne edukacije i osnaživanja zajedno širimo prostore slobode, kreativnosti i ženske solidarnosti.

Šta za vas znači transparentnost?

Jelena: Transparentnost je jedna od važnih vrednosti Alternativnog centra za devojke i odnosi se pre svega na transparentnost u radu, kako na finansijsku tako i na transparentnost naših programa i aktivnosti.

Pored transparentnosti usmerenoj ka javnosti, odnosi se i na unutrašnju transparentnu komunikaciju u okviru tima. Kroz transparentnost u radu izgradile smo i održavamo poverenje javnosti, a pre svega naših partnerskih organizacija, ženskog pokreta, saradnica, aktivistkinja  i korisnica.

Kako ste povezani sa zajednicom?

Jelena: Naša zajednica je dosta heterogena, a sa njom smo povezane kroz naš rad i aktivnosti koje se trudimo da komuniciramo transparentno sa različitim ciljnim grupama. Pored toga što našu zajednicu čine različite ciljne grupe korisnica naših aktivnosti, čini je i ženski pokret na Balkanu, kao i naša lokalna zajednica u Rasinskom okrugu.

Shodno tome da delujemo na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, moglo bi se reći da su i zajednice na koje smo upućene na jednak način raspoređene. U direktnoj komunikaciji sa zajednicom i ciljnim grupama mapiramo realne potrebe i/ili probleme sa kojima se mlade žene, devojke i devojčice suočavaju. Svi naši programi kreirani su kao odgovor na potrebe naših ciljnih grupa.

Na koja postignuća ste najponosniji?

Jelena: Ponosne smo što već 10 godina istrajavamo u našoj borbi za bolju budućnost devojčica i mladih žena. U prethodnoj godini, najponosnije smo na uspešnost  kampanje „Podrži Super devojčice”, jer smo se prvi put  oprobale u sferi filantropije koja je za nas do sada bila neotkrivena.

Pored toga, od našeg osnivanja do danas kroz naše aktivnosti prošlo je mnogo generacija devojčica i mladih žena koje i danas aktivno doprinose društvenim promenama. Takođe, od osnivanja radimo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja i vršnjačkoj edukaciji i kroz ovaj program osnažile smo mlade žene da aktivno govore o prevenciji RZN.

Jedan od naših uspeha je i doprinos izgradnji mira kroz kontinuirano organizovanje Feminističke prolećne škole koja povezuje mlade žene sa Kosova i iz Srbije već osam godina, i na taj način doprinosi razbijanju predrasuda i otvaranju dijaloga o pomirenju.

Već šest godina se bavimo pitanjima digitalne bezbednosti i aktivno osnažujemo aktivistkinje ženskog pokreta u regionu u ovoj oblasti delovanja.

Ponosne smo i na naš mali, ali uigran tim, koji je se u prethodnim godinama razvijao i rastao. U budućnosti želimo da proširimo oblasti našeg rada i povećamo tim kako bismo bile vidljivije i efikasnije u našem radu.

Na koje načine pomažete unapređenju položaja žena i devojčica u Srbiji?

Jelena: Rad Alternativnog centra za devojke strateški je usmeren ka unapređenju položaja devojčica i mladih žena. Sve naše  aktivnosti u najvećoj meri usmerene su na osnaživanje i edukaciju devojčica, mladih žena i aktivistkinja kroz nekoliko programa: Program prevencije rodno zasnovanog nasilja, Program digitalne bezbednosti i privatnosti, program mirovnog ženskog aktivizma i program prevencije mentalnog zdravlja.

S obzirom na to da su naši ciljevi vezani za poboljšanje položaja devojčica i žena u svim oblastima u društvu, pored ovih programa razvijamo i program filantropije koji će direktno podržavati devojčice u razvoju talenata i veština.

Unapređenje položaja mladih žena i devojčica u Srbiji je proces dugog trajanja, u kome nije dovoljno samo naše zalaganje. Zato verujemo da osnaživanjem mladih žena i devojčica, kao i kroz brojne edukativne aktivnosti doprinosimo boljem razumevanju s jedne strane vlastitog položaja pomenutih grupa, dok sa druge strane utičemo na usvajanje i primenu politika koje omogućavaju njihov bolji položaj.

Zalažete se i za razvoj znanja devojčica u oblasti IKT-a, pa ste tako dodelili tri stipendije u aprilu ove godine. Recite nam nešto o tom konkursu i zašto vam je važno da podržite devojčice u IKT-u?

Jelena: Svesne smo da još uvek živimo u svetu predrasuda o rodnim ulogama i zanimanjima koja nisu namenjena ženama, posebno onima iz oblasti nauke i IKT-a (informaciono-komunikacionih tehnologija). Već godinama unazad kroz razne programe a i kroz obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT-u, trudimo se da podignemo svest javnosti, kao i da podstaknemo i motivišemo devojčice i mlade žene da se bave naukom a posebno u oblasti IKT-a.

Obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT  trebalo bi da podstakne i ohrabri devojčice da prilikom odabira budućih profesija ali i hobija ne podležu stereotipima i biraju zanimanja iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija. Devojčice se osnažuju da se rukovode sopstvenim talentima i željama uprkos očekivanjima često nepodržavajuće i patrijarhalne sredine.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću feminističke organizacije u Srbiji?

Jelena: Kao deo feminisitčkog porekta, svakodnevno se suočavamo sa puno različitih izazova u našem radu.

Jedan od najvećih izazova  nam je društveno-politički kontekst, a s obzirom da živimo u patrijarhalnom društvu u kom se favorizuju tradicionalne vrednosti, vladaju ozbiljne predrasude i stigmatizacija prema radu feminističkih organizacija, koje se trude da poboljšaju ženska prava kao i prava devojčica.

Takođe, ono što je svima nama zajedničko, jesu izazovi koji se odnose na primenu politika koje bi obezbedile ravnopravan položaj žena u društvu. Nerazumevanje postoji kako kod šire društvene zajednice, tako i kod različitih društvenih aktera, u tom smislu izazov je višestruk.

Na koje načine pokazujete transparentnost u radu?

Jelena: S obzirom da nam je transparentnost u radu veoma važna, trudile smo se da poslednjih godina unapredimo našu komunikaciju sa ciljnim grupama, te smo izradile i počele da primenjujemo i komunikacionu strategiju.  Sve naše aktivnosti su vidljive na našim društvenim mrežama, a pored toga, sa korisnicama imamo frekventnu komunikaciju prema njihovim potrebama.

Naši finansijski izveštaji kao i osnivačka dokumenta se nalaze uredno na sajtu APR-a a uskoro će biti dostupna i na našem web sajtu kada bude otvoren.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Jelena: Kroz Neprofitne.rs pored vidljivosti, stičemo određeni kredibilitet, odnosno potvrdu da je naš rad validan te samim tim ovo doprinosi i većem poverenju  i razumevanju šire društvene zajednice o tome da postoji neprofitni sektor kome i mi pripadamo.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Jelena: Pre svega kontinuirana vidljivost rada organizacija, kao i komunikacija sa javnošću, građanima/kama, korisnicama/ima različitim kanalima komunikacije (društvene mreže, website, mediji itd).

Takođe, dostupne informacije o radu organizacije, kroz finansijsko i narativno izveštavanje prema zajednici je ono što diže kredibilitet i doprinosi većem poverenju.

Ukoliko vaša organizacija želi da osvoji plavi bedž najviše transparentnosti na platformi Neprofitne.rs, to možete uraditi ovde kroz tri jednostavna koraka. Ukoliko želite da pretražite transparentne organizacije u Srbiji i podržite njihov rad, to možete uraditi ovde.

Click