Bez PDV-a donacije hrane značajno bi se povećale

29. September 2020.
Povodom Međunarodnog dana podizanja svesti o problemu bacanja hrane koji se danas obeležava, Koalicija za dobročinstvo i Forum za odgovorno poslovanje, objavile su nalaze analize troškova i koristi ukidanja obaveze plaćanja PDV-a na doniranu hranu u Srbiji.
Infografik

Prema rezultatima analize, u slučaju ukidanja PDV-a, donacije hrane bi se povećale za 160 miliona dinara i ukupno bi iznosile 700 miliona dinara na godišnjem nivou, što bi moglo da obezbedi više od 1,2 miliona dodatnih obroka u narodnim kuhinjama godišnje. Prema podacima iz 2018. gotovo 500.000 ljudi u Srbiji nije moglo da zadovolji osnovne životne potrebe, što upućuje na urgentnu potrebu za uređenjem oblasti doniranja hrane.

Kompanije u 100% slučajeva smatraju da bi ukidanje PDV-a povećalo donacije hrane, dok više od 90% kompanija ističe da bi na smanjenje količine bačene hrane uticalo kada bi se napravila razlika u korišćenju hrane sa oznakom „upotrebljivo do“ i „najbolje upotrebiti do“.

PDV se ne plaća na donacije hrane u 20 zemlja članica Evropske unije. U okviru Agende Ujedinjenih nacija do 2030. godine, na čije se sprovođenje obavezala i Republika Srbija, predviđeno je da se do 2030. godine prepolovi količina bačene hrane. Evropska unija je 2017. godine donela Smernice o doniranju hrane kako bi se i pojedinačne zemlje članice aktivno uključile u uređenje ove oblasti.

Sprečavanje bacanja hrane je zadatak svih – građana, kompanija i države. Koalicija za dobročinstvo poziva građane da smanje količinu hrane koju bacaju, kompanije da povaćaju donacije hrane, a državu da nastavi sa unapređenjem zakonskog okvira za doniranje hrane, a pre svega kroz isticanje razlike u oznakama za rokove upotrebe hrane i izmene propisa vezanih za PDV.

U četvrtak, 1. oktobra u 14 časova, a u okviru Foruma socijalnih inovacija mediji i građani pozvani su da se pridruže panelu „Odgovorna potrošnja i proizvodnja – Smanjimo bacanje hrane, povećajmo doniranje“. Da biste biste pratili panel prijavite se putem sajta www.smartkolektiv.org.

Ova analiza je sprovedena u okviru okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Srpski filantropski forum pokrenuo je kampanju Mesec pristupačnosti koji se realizuje povodom Nacionalnog dana davanja. 

Nacionalni dan davanja je deo Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Za više informacija o Projektu za unapređenje okvira za davanje, obratite se Sonji Nenić Andreev, na sonja.andreev@divac.com ili na +381 60 444 10 49. Za više informacija o USAID-u, obratite se Mirjani Vukši-Zavišić na mvuksa@usaid.gov ili + 381 65 316 45 30. Za više informacija o analizi, obratite se Milici Mišković na milica@smartkolektiv.org.

Click