Aktivne zajednice solidarno u borbi protiv COVID-19

14. April 2020.
Trag fondacija raspisala je konkurs za podnošenje projekata u okviru programa AKTIVNE ZAJEDNICE - solidarni odgovor na COVID-19.
Aktivne zajednice COVID-19

Tematski fokus programa prepoznaje negativne efekte pandemije na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijih kategorija stanovništva. Podrška je namenjena udruženim i solidarnim građanima koji u okviru sopstvenih mogućnosti i kapaciteta i vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u zajednici, pokreću akcije fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.

Konkurs je otvoren za udruženja i lokalne fondacije, a neformalne grupe mogu biti partneri na projektima. Prioritetne oblasti odnose na mere prevencije, edukaciju i informisanje, psihološku podršku i mentalno zdravlje, dostupnost socijalnih usloga, urgentno zastupanje i pristup pravdi, tehnološka rešenja u uslovima samoizolacije. Pojedinačna podrška lokalnim inicijativama iznosiće 150-500 hiljada dinara.

Sve detaljnije informacije o uslovima konkursa, načinu prijavljivanja i procesu selekcije nalaze se na sajtu Trag fondacije.

Konkurs je otvoren do daljeg, a presek pristiglih prijava i selekcija odvijaće se na svakih 15 dana, počev od 21. aprila 2020. godine.

Click