Arcadia 81

19. November 2019.
Nakon 2-nedeljnog gostovanja DJ Brke u Arkadiji, povratak na fabrička podešavanja. Novi album za Nilsa Frahma i uzbudljiva muzika iz filma Joker koju potpisuje Hildur Guðnadóttir, John Cale, Cronos Quartet, John Cale, Olafur Arnalds, Luke Howard, Lubomir Melnyk...
arcadia

Podkast je prenet sa kanala Arcadia.

Podkast je prenet sa kanala Arcadia.

Click