Pupovac: Manjine su neizostavna karika u procesima proširenja EU

4. June 2023.
Iznimno je važno da se ovaj skup održava u ovom dijelu Hrvatske, pograničnom i podunavskom, koji je etnički mješovit, rekao je Milorad Pupovac na konferenciji Federalne unije evropskih nacionalnosti u Kopačevu u Baranji.
large_FUEN
Milorad Pupovac. Foto: Laszlo Mihaly / FUEN

Federalna unija evropskih nacionalnosti (FUEN), koja okuplja više od 90 manjinskih organizacija iz cijele Evrope, među kojima je i Srpsko narodno vijeće, organizirala je danas konferenciju na temu “Manjine na Zapadnom Balkanu”. Skup je održan u Mađarskom domu u Kopačevu u Baranji, a domaćin je bio Robert Janković iz Demokratske zajednica Mađara. Među uzvanicima su bili i Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini,

– Iznimno je važno da se ovaj skup održava u ovom dijelu Hrvatske, pograničnom i podunavskom, koji je etnički mješovit. Manjine na ovim prostorima su neizostavna karika u procesima proširenja EU-a kao i u obnovi pomirenja na bivšim jugoslavenskim prostorima – naglasio je Pupovac. Izrazio je pritom zadovoljstvo što je upravo u Kopačevu gdje živi mađarska manjinska zajednica koja obogaćuje Hrvatsku svojim uspješnim djelovanjem kroz obrazovne, sportske i razne druge programe. Usporedio je današnji dolazak sa svojom posjetom Hrvatsko-mađarskom centru Općine Bilje, jer je na oba mjesta zapazio stvari koje su poučne za srpsku zajednicu u Hrvatskoj.

– Iskustvo srpske zajednice ogleda se u iskustvu iscjeljivanje rana i liječenja trauma, međuetničkih i unutar društvenih, a koje čine dobar dio našeg rada i aktivnosti, kako u odnosima između manjinskog srpskog naroda tako i hrvatskog naroda, a isto tako i drugih naroda koji žive na prostoru cijele republike Hrvatske. Taj proces je dvosmjeran i osobito je važan, jer o njemu ovisi štošta – politička kultura, međuetnička tolerancija i mogućnost realizacije onoga što postoji kao ustavno pravne pretpostavke za ostvarivanje manjinskih prava – rekao je Pupovac i naveo kako je iznimno važan proces proširenja koje su manjine iskusile kao priliku da nešto zajedno urade od općeg interesa za društvo i državu Hrvatsku.

“Proces proširenja bio je prilika i da nešto radimo za interes manjina, prvenstveno srpske koja je imala specifičnu ulogu, ali i ostalih nacionalnih manjina koje su u tome igrale osobito važnu ulogu, da proces proširenja bude uvjerljiv, prihvaćen i prepoznat te ako postoje neka neriješena pitanja iz sfere manjinskih prava da će biti riješena”. Pupovac se osvrnuo i na prekograničnu suradnja.

– Upravo je FUEN bio okvir unutar kojeg smo počeli prekograničnu suradnju sa našim prijateljima, predstavnicima hrvatske zajednice u Republici Srbiji. I ne samo kroz prijateljstvo između vodećih ljudi nego su to činile i nogometne reprezentacije. Upravo Europeada je bila motiv i istovremeno mogućnost za zbližavanje i stvaranje prijateljstva između predstavnika hrvatske zajednice u Srbiji i srpske u Hrvatskoj. Unatoč podjelama koje su ponekad izraženije između Hrvatske i Srbije, mi kontinuirano čuvamo tu vrstu naše prekogranične suradnje – zaključio je Milorad Pupovac.

Tekst je prenet sa portala Novosti.

Click