IPA projekat „Wetland Restore” u Zasavici

6. December 2019.
Močvarna staništa su od vitalnog značaja za opstanak svih živih bića, pa tako i čoveka.
73472632_2590420571044524_122348676071817216_n.jpg
Fotografija preneta sa portala Ekolist

Budući da su pravi centri biodiverziteta, močvare zasigurno važe za jedne od najproduktivnijih ekosistema naše planete, koji obezbeđuju vodu i od čije produktivnosti zavisi opstanak skoro svih biljnih i životinjskih vrsta. Bitan su faktor u održavanju ekološke stabilnosti i regulisanju klimatskih uslova. Predstavljaju efikasan sistem zaštite od poplava i pogoduju obnavljanju podzemnih voda. Takođe, višestruk je značaj ovih ekosistema za čoveka, od prečišćavanja vode do pružanja mogućnosti za različite vidove turizma i rekreacije. S druge strane, zabrinjuje činjenica da su među najugroženijim ekološkim sastavima, najpre zbog isušivanja, prekomernog iskorišćavanja njihovih resursa, zatrpavanjem, zagađivanjem i unošenjem stranih vrsta. To je danas dovelo do gubitka gotovo polovine močvarnih područja u svetu.

Stoga je Pokret gorana Sremske Mitrovice započeo realizaciju projekta „Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju” koji ima za cilj poboljšanje sistema zaštite močvarnih područja srednjeg Podunavlja kroz prekograničnu saradnju Srbije i Hrvatske. Partneri na ovom projektu su Udruga „Zeleni” Osijek, Hrvatske vode, Vode Vojvodine i Zaštita prirode Osječko-baranjske županije. Planirana realizacija projekta je 30. novembar 2021. uz finansiranje Evropske unije u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Očekivani rezultati projekta biće stvaranje efikasnog sistema praćenja stanja močvarnih ekosistema i revitalizovana močvarna staništa na ukupno šest pilot područja u obe zemlje. U Hrvatskoj je planirano da to budu Biljski rit, ritovi Čarne i Zmajevački dunavac, a u Srbiji Specijalni rezervat prirode Zasavica, Bara Trskovača i Park prirode „Jegrička”.

Poseban akcenat stavlja se na podizanje svesti javnosti o značaju močvarnih ekosistema, naročito u poplavnim područjima. Kao krajnji rezultat najšira javnost će biti upoznata sa različitim funkcijama močvarnih ekosistema značajnih za čoveka. Osim toga, kao jedan od finalnih ishoda, projekat obnove močvarnih područja u srednjem Podunavlju dugoročno će obezbediti sigurnost i dobrobit životne sredine, održivost, teritorijalnu celovitost i stvaranje zelenih radnih mesta u prekograničnom području Hrvatske i Srbije.

Pokret Gorana Sremske Mitrovice je najstarija nevladina ekološka organizacija u Srbiji, ali i u Evropi. Njene aktivnosti vezane su za obrazovanje i učešće građana, a naročito mladih ljudi, u oblasti očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti. Zbog izuzetnih rezultata u oblasti zaštite prirode, Pokretu Gorana iz Sremske Mitrovice povereno je upravljanje Specijalnim Rezervatom prirode „Zasavica”. To je prva nevladina organizacija u Srbiji kojoj je povereno upravljanje jednim zaštićenim prirodnim dobrom. Zasavicu zbog očuvanosti izvornih pejsaža, autentičnosti folkornih obeležja i kulturno-istorijskih spomenika predstavljaju kao jedinstvenu i zaokruženu turističku celinu. Odlikuju je živopisna smena šuma, vlažnih livada, širokih obala i same vode, bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, tradicionalan način života na reci oslikan kroz folklor i svakodnevni život, istorijsko nasleđe koje seže u pradavna vremena, pružajući posetiocima tokom cele godine posve retke, privlačne i neponovljive turističke sadržaje.

J. Vukadinović

Članak je prenet sa portala Eko list.

Članak je prenet sa portala Eko list.

Click