350 predškolaca i 400 osnovaca prošlo obuku o bezbednom učešću u saobraćaju

5. December 2022.
U sklopu projekta "Kreći se održivo-Bor na dva točka", udruženje Sigurne staze u saradnji sa predškolskom ustanovom Bambi, osnovnim školama i udruženjem roditelja Bebironče održalo je niz edukativnih radionicu namenjenih predškolcima i osnovcima o osnovnim pravilima saobraćaja.
1

Edukativne radionice su obuhvatile sve predškolske grupe i osnovne škole u Boru, dok je obuku za bezbedno učestvovanje dece u saobraćaju prošlo 350 borskih predškolaca i 400 osnovaca.

Ova akcija udruženja Sigurne staze imala je za cilj da predstavi saobraćajne igre i crtane filmove, koji na zabavan, ali i edukativan način, mogu pomoći deci da savladaju pravila saobraćaja.

U sklopu edukativnih radionica naši najmlađi sugrađani su dobili i edukativnu brošuru “Kreći se održivo-Bor na dva točka” o osnovnim pravilima saobraćaja za bicikliste.

Ideja koju zastupa udruženje Sigurne staze je uvođenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kao nastavnog predmeta u škole jer sticanje znanja i formiranje ispravnih stavova u vezi bezbednosti saobraćaja predstavlja kvalitetan osnov za dalju nadgradnju kod dece starijeg uzrasta i odraslih, u ovoj oblasti. Na ovaj način, postiže se unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, odnosno unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju, a samim tim i smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama.

Ono što pre svega nedostaje u našoj zemlji je, sistemski i kontinuiran pristup u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju. Da nema sistemskog pristupa u poboljšanju i unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja govori i podatak da u našoj zemlji ne postoji definisan plan i program nastave kao ni udžbenik posvećen ovoj temi.

Cilj našeg udruženja da ovakva i slična predavanja, treba da postanu obavezna u svim školama i predškolskim ustanovama, jer se time može mnogo postići na prevenciji nezgoda u saobraćaju u kojima učestvuju najmlađi.

Stradanje dece na bilo koji način, a posebno u situaciji koju je moguće sprečiti, predstavlja ogroman udarac za porodicu i čitavu zajednicu. Stoga je dužnost svih članova društva da spreči da se životi dece dovode u opasnost u saobraćaju. Njihova bezbednost je veliki izazov za sve, a posebno za one čiji je to profesionalni poziv.

Projekat je podržan od strane „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. ACT je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Click