Emisija NDNV: Odgovornost za promociju pseudonauke snose političari

13. November 2020.
Naučna saradnica na Institutu za fiziku u Beogradu Aleksandra Alorić izjavila je da je u raskrinkavanju pseudonauke ključna saradnja izmedju novinara i naučnika u informisanju javnosti.
injection-5722329_1920_1605253548.640x360_rss.jpg
Foto: Beta

Ona je u emisiji Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) “Digitalni alhemičari” rekla da su neprihvatljive “debate” izmedju naučnika i onih koji zagovaraju pseudonauku, kakve se mogu videti u pojedinim medijima, jer se na taj način oni stavljaju u istu ravan.

Stoga je, kako je navela, velika odgovornost naučne zajednice da širokoj javnosti pruži podatke koji su provereni. “Nažalost, sistem ne podstiče naučnu komunikaciju, već ona ostaje u uskom krugu. Zato treba da se izgradi most izmedju naučnika i medija kako bi se uspostavila kvalitetnija komunikacija s javnošću”, ocenila je Alorić.

Proces edukacije, prema njenim rečima, nije jednostavan jer oni koji imaju stav o nečemu lakše prihvataju informacije koje se uklapaju u njihova uverenja nego one koje im oponiraju.

“I jako je teško to prelomiti u korist nauke. Zato je uloga medija tu vrlo važna – da edukuju gradjane. Dok škola, odnosno obrazovni sistem treba da uče decu da preispituju informacije koje dobijaju i da razvijaju kritički stav. A to je ono što se nažalost propušta”, navela je Alorić.

Ona je istakla i da je veoma problematično i kada neko iz Kriznog štaba za borbu protiv kovida širi psudonaučne tvrdnje, jer to, sem što ugrožava javno zdravlje, podriva i samu nauku.

“Mora da postoji odgovornost za izgovorene reči, posebno kad su u pitanju stručnjaci i zvaničnici. Kad do javnosti dolaze pomešani signali, onda se gubi poverenje, a to je opasno”, dodala je ona.

Prema rečima novinara Igora Mihaljevića, glavni razlozi za širenje pseudonačnih narativa su katastrofalan obrazovni sistem, kao i činjenica da je veliki broj gradjana funkcionalno nepismen, a istovremeno nemamo institucije koje bi mogle da preuzmu ulogu autoriteta u društvu.

On smatra de ne treba ograničavati slobodu izražavanja na društvenim mrežema i da ljudima treba omogućiti da iznesu svoje mišljenje čak i ako je ono pogrešno.

Medjutim, kako je istakao, odgovornost treba tražiti medju onima koji su visoko pozicionirani na skali društvene moći, a koji su često sami izvor širenja takvih opasnih narativa.

“Nažalost, na našoj političkoj sceni odgovornosti nema, predsednik Srbije deklarativno kao preuzima odgvornost na sebe, ali mi ne znamo koju i na koji način. To što nam saopštava Krizni štab takodje uzimam sa velikom rezervom iako ne sumnjam u njihovu stručnost, ali sumnjam u njihovu političku ulogu”, rekao je on.

Mihaljević je dodao da deo krivice svakako snose i mediji, posebno javni servisi koji daju prostor onima koji šire takve pseudonaučne sadržaje, ili se pak ne trude da ponude više obrazovnih i edukativnih sadržaja.

Bez adekvatne reakcije države i odgovornijih medija, prema njegovim rečima, vrlo teško se može uticati na širenje takvog narativa.

Emisija je emitovana na Fejsbuk stranici NDNV, u okviru projekta “Promocija medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu” koji sprovodi Novosadska novinarska škola uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Click