Beogradski centar za ljudska prava: Još nije omogućena primena Zakona o zapošljavanju stranaca

13. February 2024.
arron-choi-fYD54gVXFGM-unsplash
Foto: Unsplash/ Arron Choi

Izvor: Beta

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je danas da poslodavcima još nije omogućeno da, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca koji je stupio na snagu 1. februara ove godine, zatraže za njih jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu.

“Deset dana od stupanja na snagu ovog zakona, proradila je onlajn aplikacija za jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu, ali još nije omogućeno da poslodavci sprovedu plaćanje i samim tim, da u ime svojih zaposlenih, zatraže jedinstvenu  dozvolu”, naveo je Beogradski centar.

Prema zakonu o zapošljavanju stranaca, kako je navedeno, trebalo bi da bude omogućen olakšan pristup ostvarivanju prava na rad za izbeglice i tražioce azila u Srbiji. Strani državlјani u jedinstvenom postupku, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, moći će da ostvare istovremeno pravo na privremeni boravak i pravo na rad.

Jedninstvena boravišna dozvola trebalo bi, prema tom zakonu, da se izdaje elektronski, a da se administrativna procedura zapošljavanja stranaca skrati na 15 dana, u odnosu na ranijih dva meseca.

Osobama koje u Srbiji imaju odobren azil, odnosno priznato pravo na utočište ili dodeljenu supsidijarnu zaštitu, od 1. februara ove godine više nije potrebna radna dozvola, ne moraju više da plaćaju visoke takse i prolaze kroz komplikovane administrativne procedure.

Ova kategorija stranaca sada ima otvoren pristup tržištu rada, poput pristupa tržištu rada u državama EU.

Za tražioce azila, kako je navedeno, skraćen je rok za pristup tržištu rada sa devet na šest meseci od trenutka podnošenja zahteva za azil, što dokazuju potvrdama o podnetom zahtevu za azil, potvrdom o statusu, ili potvrdama o podnetom zahtevu za azil koje izdaje Kancelarija za azil MUP Srbije, čime se Srbija takođe približila praksi EU.

Dodaje se da izmene omogućavaju i da pristup tržištu rada imaju osobe sa privremenim boravkom u Srbiji iz humanitarnih razloga, žrtve trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja i drugih razloga humanitarne prirode, na šta je bilo ukazivano godinama.

Otvoreni pristup tržištu rada za tu kategoriju stranaca, bez izdate jedinstvene dozvole, omogućava ostvarenje prava na rad od dana odobrenja prava na azil, prava na privremenu zaštitu ili, humanitarni boravak, u periodu važenja odobrenog boravka.

Skupština Srbije je u julu prošle godine usvojila i izmene Zakona o strancima, pa osobe sa odobrenim azilom u Srbiji ostvaruju i pristup stalnom nastanjenju.

Taj zakon otvara mogućnost da se strancu, koji je u Srbiji boravio neprekidno duže od tri godine, po osnovu priznatog prava na azil, odobri stalno nastanjenje.

“Time je ova kategorija stranaca dobila blaže uslove za odobrenje stalnog nastanjenja u Srbiji u odnosu na ostale strance. Na osnovu izmena Zakona o strancima ovim osobama nakon odobrenog stalog nastanjenja, omogućeno je da ostvare i pravo na ličnu kartu za strance”, naveo je Beogradski centar.

Istakao je da zakonska mogućnost pristupa stalnom nastanjenju izbeglica predstavlja veliki pozitivan korak za sistem azila u Srbiji.

Click