Mart 28, 2019
Ovih dana se u javnosti sve više spekuliše o ceni maline za rod 2019. godine .

Ovih dana se u javnosti sve više spekuliše o ceni maline za rod 2019. godine .

Kako je nastala  konfuzna situacija jer se sve više spekulanata  pojavilo u javnosti koji izlaze sa različitim proizvođačkim cenama za kilogram proizvedene maline i  zbunjuju javnost, a kako bi se iz zbunjujuće situacije odložilo rešavanje  realne  akontne cene maline za rod   2019. godine i ostavila nerazrešena situacija za doplatu maline za 2018. godinu, iz  Saveza poljoprivrednih udruženja zapadne Srbije apeluju na javnost, a posebno  na proizvođače malina da ne potpadaju pod uticaje raznih podobnika koji zajedno sa pojedincima iz vladajućih struktura stvaraju  konfuziju pričama o  realnom i mogućem. Diktirano od pojedinaca iz vladajućih struktura kao iz pojedinih Asocijacija ovih dana sve se više javnost bombarduje sa proizvođačkom cenom  od 138 dinara za kilogram proizvedene maline. Da podsetimo, samo pre dva nepuna meseca proizvođačka cena je bila 80 dinara za kilogram proizvedene maline sa kojima su izašle pojedine hladnjače, a onda nakon turbulencija i bojkota potpisivanja ugovora  sa hladnjačarima u pojedinim mestima  povećana je od strane istih za 58 dinara  uz aminovanje od strane pojedinh podobnih udruženja. Nakon toga  novoformirana radna grupa koja je održana u Čačku izašla je u javnost sa proizvođačkom cenom maline od 138 dinara za kilogram, ali i sa prinosima koji se postižu od 8 tona po hektaru. Postavlja se pitanje kako, ako je do prošle godine prema zvaničnim i relevantim podacima taj prinos bio od 10 do 12 tona po hektaru, a proizvođačka cena od 120- 125  dinara.  Spekulanata je mnogo, a zbunjujuća situacija ide u korist samo velikim hladnjačarima,  podobnicima iz vlasti koji od ove situacije imaju lične koristi, koji odlažu konkretno rešavanje  situacije,  a koja se odnosi na određivanje realne akontne cene maline za rod 2019. godine. Ovom prilikom iz Saveza poljoprivrednih udružnja zapadne Srbije napominju da je  Asocijacija malinara izašla sa stavom krajem februara u trenutku kada je formiran Savez poljoprivrednih udruženja zapadne Srbije da će organizovati proteste  22. marta 2019. godine ukoliko se ne krene sa rešavanjem gorućeg problema tj.odrđivanjem realne akontene cene maline.  Postavlja se pitanje zašto protesti nisu održani i zašto pojedinici koji koriste samo određene medijske kuće za ličnu promociju,  a pod izgovorom  da  je Asocijacija ta koja brine o interesioma proizvođača maline, nisu preduzeli ništa? Zašto nisu organizovni protesti? Zašto se niko iz vlasti ne oglašava po pitanju ove situacije? Savez poljoprivrednih udruženja zapadne Srbije smatra da država zajedno sa podobnicima sprema isti scenario iz 2018. godine i da ovim celokupnim stanjem dovodi javnost i proizvođače u ciljanu konfuziju, što će za posledicu imati veću neizvestnost i degradaciju. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja zapadne Srbije poručuju  da će se boriti kako se scenario  iz 2018. godine ne bi ponovio i apeluju na poljoprivredne proizvođače da im se pridruže u zajedničkoj borbi.


Članak je prenet sa ove stranice.