Opštinki službenici u Medveđi dobili nalog da uče albanski jezik

Javni ServisOktobar 31, 2018
Opštinki službenici u Medveđi dobili nalog da uče albanski jezik.
jugpress-logo.jpg

Jednaest osoba zaposlenih u  lokalnoj samoupravi u opštini Medveđa, po nalogu načelnice  Svetlane Todorović, ove jeseni uči albanski jezik.

Ova odluka je doneta još u septembru prošle godine a načelnica Todorović navodi  da je ova aktivnost planirana u budžetu za ovu godinu, da se albanski i engleski uče “zato što je Medvedja multietnička opština” a da se sad realizuje jer su u toku radovi na rekonstrukciji zgrade opštine a vodjeni su i postupci javnih nabavki.

Ova vest je izazvala različite komentare među stanovnicima Medveđe a dominira bojazan da ovaj nalog zapravo nagoveštava da će ,u procesu pregovora oko Kosova, biti usvojeni zahtevi albanskih političara da i ova opština, u kojoj u manjem broju žiive pripadnici te zajednice, biti pripojena Koovu.

Pismeni nalog da uče albanski dobili su poimence načelnica Odeljenja za opštu upravu Zorica Stanković,  načelnica odeljenja za privredu i finansije Marina Radenković , načelnik Odeljenja za urbanizam Ivan  Kostić , interni revizor Vladimir Gikić,  šefu kabineta predsednika opštine  Nikola Andrejević, koordinatoru za lokalni ekonomski razvoj za privlačenje investicija i unapređenje uslova poslovanja privrede Dejan Simić , matičarka  matičnog područja Sijarinska Banja  Gordana Nikolić, matičar matičnog područja Ravna Banja  Zoran Stanković, kontrolorka poslova pisarnice Nevena Mosić , službenik poslova pisarnice Aleksandar Radović  i matičarka  matičnog područja Medveđe Dragana Filipović.

U nalogu načelnice se navodi da je sve ovo „na osnovu člana 52. i člana 54. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 86/2014), člana 21. i člana 122. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 21/16), člana 108. Statuta opštine Medveđa(„Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 18/2008 i 38/2012) i člana 12. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Medveđa („Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 15/2017) načelnik Opštinske uprave Opštine Medveđa“.

Pobrojani članovi  kažu sledeće : Zakon o lokalnoj samoupravi, Član 52 Opštinska uprava: 1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave :

Član 21

Službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava u skladu sa potrebama poslodavca.

Član 122

Potreba za stručnim usavršavanjem postoji, naročito:

5) ako rukovodilac organa jedinice lokalne samouprave oceni da opšte stanje u oblasti kojom rukovodi ukazuje na potrebu stručnog usavršavanja zaposlenih;

Statut opštine Medveđa nije dostupan na zvaničnom sajtu opštine pa nismo mogli da citiramo rečene članove.

„Stručno usavršavanje je pravo i dužnost svakog službenika i u skladu sa tim se od službenika očekuje posebna posvećenost prilikom pohađanja planiranih obuka“, navodi se u nalogu 01 Broj 119-6/2017-05 od 07.9.2018. godine.

Na pitanje novinara JUGpressa  zašto su ovi šefovi pojedinih sektora i službenici  u opštini Medveđa dobili nalog da uče albanski jezik i zašto baš u ovom trenutku a ne, recimo , prošle godine, načelnica Svetlana Todorović odgovara :

„ Opštinska uprava opštine Medveđa je prošle godine u postupku izrade budžeta za 2018. godinu predvidela posebni program stručnog usavršavanja za službenike opštinske uprave opštine Medveđa . I na kolegijumu načelnika je doneta odluka da se ove godine sprovedu obuke iz engleskog i albanskog jezika, s obzirom da je Medveđa višenacionalna opština i da želimo da poboljšamo rad uprave kroz stručno usavršavanje. Doneta je opdluka da se uči albanski jezik koji pohađaju načelnik uprave, načelnici odelenja, šefovi svih organizacionih jedinica, radnici šalterske službe i radnici dva matična područja, Ravna Banja i Sijarinska Banja, gde teritorijalno živi albansko stanovništvo“, objašnjava .

Konstatujemo da je ta odluka doneta još pre godinu dana, u septembru i pitao zašto se tek sad realizuje. Dodajemo da postoje razna nagadjanja da je ovo povezano sa zahtevima da Medvedja bude deo Kosova, načelnica nas prekida „ Nema nikakvih nagađanja“.

„ To je program stručnog usavršavanja. Razlog iz kog to sada počinje, s obzirom da mi radimo rekonstrukciju objekta i s obzirom da smo vodili postupak javne nabavke i jedne i druge obuke, pa smo završili.  Program treba da se sprovede u toku kalendarske godine. Prema tome, naša odluka je bila da, pošto treba da se preselimo na privremene lokacije iz zgrade sedišta opštine Medveđa, u zadnju polovinu godine sprovedemo te obuke. Očekujemo da obe obuke budu završene do 20. decembra“.


Članak je prenet sa ove stranice.